skip to Main Content

Seniorenpartij geeft nieuwe glans aan periodieke wijkbezoeken

Seniorenpartij Geeft Nieuwe Glans Aan Periodieke Wijkbezoeken

De Senioren Partij Maastricht gaat de komende tijd de contacten met de Maastrichtse buurten intensiveren. In plaats van de gebruikelijke rituele wandelingen of fietstochten door een wijk, gaat de SPM in het vervolg tijdens buurtbezoeken gericht in gesprek met bewoners, organisaties, verenigingen en ondernemers. De uitkomsten van die gesprekken zullen uitgebreid worden belicht via deze newsroom. Dit eigen SPM-nieuwskanaal zal ook worden ingezet om de contacten met de buurten warm te houden.

Sociale structuur

Met de ruim veertig wijken die Maastricht rijk is, kunnen politieke partijen in hun communicatie met de wijkbewoners niet anders dan uiterst selectief te werk gaan, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Ook wij kampen geregeld met het gegeven dat tijd kostbaar is. Je kunt je dan ook afvragen of je met een rondje fietsen of wandelen door een bepaalde wijkwel  een goed beeld krijgt van wat er in zo’n gemeenschap speelt. Wij denken eigenlijk van niet. Met een plichtmatige rondgang krijg je als partij wellicht een beeld van de fysieke situatie van een wijk of buurt, maar eigenlijk vinden we het veel belangrijker dat we inzicht krijgen in de sociale structuur.”

Grondige voorbereiding

Om zo doeltreffend mogelijk te kunnen zijn, zal niets aan het toeval worden overgelaten, verzekert Steijns. ,,De werkbezoeken worden grondig voorbereid. Zo willen we voorafgaand aan elk bezoek een duidelijk beeld hebben van de sociale kaart van een buurt of wijk. Daarnaast zullen we al in een vroeg stadium contact leggen met belanghebbenden, zodat ruimschoots van tevoren bekend is dat we komen en wat we komen doen. Het is onze opzet om zoveel mogelijk burgers bij dit initiatief te betrekken.”

In gesprek blijven

Mogelijke belanghebbenden zijn bijvoorbeeld het buurtnetwerk, de gebruikers van een gemeenschapshuis, verenigingen, ondernemers, maar ook functionarissen als de wijkagent en de buurtopbouwwerker. ,,Hele lijsten”, aldus John Steijns. ,,Wij denken dit probleem te kunnen ondervangen door goed en efficiënt te communiceren. Zowel vanuit het bestuur van de Senioren Partij Maastricht als vanuit de fractie zullen voorbereidingscoördinator worden benoemd, zodat we dit project goed gecoördineerd kunnen laten verlopen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar het is heel duidelijk onze bedoeling om na afloop van een bezoek met wijkbewoners in gesprek te blijven.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken