skip to Main Content

Seniorenpartij: gemeente moet stoppen met verwijderen speeltoestellen

Seniorenpartij: Gemeente Moet Stoppen Met Verwijderen Speeltoestellen

De Senioren Partij Maastricht vindt dat de gemeente onmiddellijk moet stoppen met het weghalen van speeltoestellen uit buurten in de stad. Een gebrek aan speelmogelijkheden voor de jeugd heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid.

Raadsmeerderheid

Dat is de strekking van een motie die de Seniorenpartij dinsdag tijdens de raadsvergadering zal indienen, samen met het CDA, SAB, PvdA, VVD, PVM en PVV. De oproep om geen speeltoestellen meer weg te halen, kan daarbij rekenen op steun van een meerderheid in de raad (21 zetels).

Sport en spel belangrijk

Het verwijderen van speeltoestellen door de gemeente, kennelijk vanwege een defect of een gebrek, werd recentelijk opgemerkt door CDA-raadslid Math Brüll. Namens de SPM heeft Jos Boelen zijn steun voor hem uitgesproken. ,,Bewegen en sporten is voor alle leeftijdscategorieën – van piepjong tot op hoge leeftijd – belangrijk, aldus Boelen.

Slecht voor leefbaarheid

,,Speelplekken in de buurt/wijk zijn bij uitstek de plaatsen waar de allerkleinsten volop kunnen bewegen”, stelt het raadslid. ,,Het verwijderen van speeltoestellen gaat dan ook ten koste van de leefbaarheid voor jongeren in wijken en buurten. Daarnaast staat het haaks op het coalitieakkoord. Als doelstelling is hierin opgenomen om sporten, bewegen en recreëren te stimuleren middels het plaatsen van speeltoestellen. Uiteraard dienen deze speeltoestellen wel in goede staat te verkeren.”

Meer inspraak buurt

Via de motie wordt het college dan ook opgeroepen om, indien noodzakelijk, over te gaan tot reparatie. Daarnaast zouden buurtbewoners meer inspraak moeten krijgen.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken