skip to Main Content

Seniorenpartij, GroenLinks, 50PLUS en SP wensen verbod op afsteken consumentenvuurwerk

Seniorenpartij, GroenLinks, 50PLUS En SP Wensen Verbod Op Afsteken Consumentenvuurwerk

Het Maastrichtse college van B en W moet snel werk maken van een gedeeltelijk verbod voor de stad Maastricht op het afsteken van consumentenvuurwerk, in een later stadium gevolgd door een totaalverbod. Daarvoor pleiten vier fracties in de Maastrichtse gemeenteraad. GroenLinks, de Senioren Partij Maastricht, de SP en 50PLUS dienen tijdens de raadsvergadering op 21 januari een motie in waarin zij bij het college aandringen om in het eerste gedeelte van 2020 te komen tot de aanwijzing van de meest kwetsbare en gevoelige locaties in de gemeente Maastricht tot vuurwerkvrije zones.

Gevaar, schade en overlast

De locaties waarvoor de vier partijen een vuurwerkverbod wensen te zien zijn onder andere de nabije omgevingen van verzorgings – en verpleegcentra, concentraties van ouderenwoningen, asielzoekerscentra, het Maastricht UMC+, kinderboerderijen, dierenasiels en stadsparken en andere natuurgebieden. De te nemen maatregel is bedoeld om gevaar, schade en overlast voor de omgeving, stellen de vier raadsfracties in hun motie.

Alternatieven zoeken

De aan te wijzen vuurwerkvrije zones dienen als zodanig herkenbaar te zijn doordat ze van duidelijke borden worden voorzien. De partijen willen verder dat het college van B en W met organisatoren van evenementen in gesprek gaat om het afsteken van vuurwerk terug te dringen en gezamenlijk alternatieven te zoeken ter vervanging. Zo zou de gemeente zelf het voortouw kunnen nemen door tijdens de volgende jaarwisseling zelf twee vuurwerkshows te organiseren: een in Maastricht-West en een in Maastricht-Oost. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan is één grote vuurwerkshow ook voldoende, aldus de partijen. Voor de jaarwisseling 2021-2022 denken de partijen aan een totaalverbod op consumentenvuurwerk.

Draagvlak neemt af

Het initiatief voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk komt op een moment dat het draagvlak voor het fenomeen ook landelijk gezien behoorlijk aan het verzwakken is. Ook in Maastricht hebben steeds meer mensen hun twijfels of het nog wel geoorloofd zou moeten zijn dat mensen knallend over straat gaan: uit een in 2018 in Maastricht gehouden enquête blijkt dat 47% van de ondervraagden voorstander van een totaalverbod op vuurwerk, schrijven de partijen.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken