skip to Main Content

Seniorenpartij heeft goede hoop dat er snel een einde komt aan fietsenoverlast

Seniorenpartij Heeft Goede Hoop Dat Er Snel Een Einde Komt Aan Fietsenoverlast

Voor veel Maastrichtenaren is het een dagelijkse ergernis: fietsen die op hinderlijke wijze worden gestald of zelfs rondslingeren. Bezoekers van de binnenstad hebben vaak geen andere keuze dan er met een grote boog omheen te lopen, wat soms weer leidt tot andere gevaarlijke situaties.

Voorzieningen

Ondanks het feit dat de NS-rijwielstalling is gerealiseerd, en er ook op tal van andere plekken in de stad voorzieningen zijn om je fiets netjes kwijt te kunnen, worden zelfs in de directe omgeving van dat soort stallingen nog altijd veel fietsen neergezet op plaatsen waar dat niet is toegestaan.

Hotspots

Het college van burgemeester en wethouders onderkent het probleem en is in 2019 gestart met de aanpak van een aantal hotspots, waaronder de Helmstraat (in de buurt van het Albert Heijnfiliaal) en de Kattenstraat, met als doel de overlast van hinderlijke gestalde of rondslingerende fietsen te verminderen. De SPM is verheugd dat die aanpak lijkt te werken, aldus fractievoorzitter John Steijns. Hij noemt het een goede zaak dat het gemeentebestuur burgers en ondernemers actief betrekt bij het zoeken naar oplossingen die ervoor zorgen dat gestalde fietsen minder overlast veroorzaken.

Evaluatie

Op basis van een evaluatie over de aanpak op beide locaties heeft het college enkele nieuwe hotspots geselecteerd, zoals op de hoek Markt/Grote Gracht, de hoek Capucijnenstraat/Apostelengang en de hoek Kommel/Brusselsestraat. Daarmee wordt nog in de eerste helft van dit jaar van start gegaan.

Tevredenheid

De Seniorenpartij stelt tot tevredenheid vast dat het hier niet bij blijft. Fractievoorzitter John Steijns: ,,Het college heeft ons als raad beloofd om nog voor de zomer het Actieplan Fiets ter besluitvorming voor te leggen. Een belangrijke pijler van dit actieplan betreft het ‘fiets parkeren’. Samen met onder meer de stichting Samen Onbeperkt, Arriva, ondernemers, centrummanagement, buurtplatforms, de Fietsersbond en de universiteit worden de probleemlocaties geïnventariseerd en stuk voor stuk aangepakt. Doordat lokale ondernemers, bewoners, huiseigenaren, studenten ter plaatse betrokken gaan worden bij het zoeken naar oplossingen, acht ik de kans groot dat we binnenkort van de fietsenoverlast verlost zijn.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken