skip to Main Content

SPM: rendement zonnepanelen vaak lager dan verwacht door hoge bomen

SPM: Rendement Zonnepanelen Vaak Lager Dan Verwacht Door Hoge Bomen

De Senioren Partij Maastricht krijgt regelmatig signalen dat bewoners van de stad teleurgesteld zijn omdat de zonnepanelen die zij hebben geplaatst aanzienlijk minder rendement opleveren dan hun bij aanschaf was voorgespiegeld. Reden daarvoor is vaak schaduw van de hoge bomen in de omgeving. In veel gevallen leidt dat tot tijdrovende discussies, waarbij niemand echt weet waar hij aan toe is, schrijft fractievoorzitter John Steijns van de Senioren Partij Maastricht in een brief aan het college.

Regelingen

Ook in Maastricht plaatsten steeds meer particulieren en bedrijven zonnepanelen op woningen en andere gebouwen. Dit doen ze – afgezien van het feit dat het milieu hen lief is – onder andere omdat degelijke panelen vaak kunnen worden aangeschaft met aantrekkelijke kortingen en subsidies. Daarnaast kunnen gebruikers van zonnepanelen in sommige gevallen in aanmerking komen voor gunstige leningen, waardoor de panelen geld besparen of onder de streep zelfs geld opleveren.

Bomenbestand

De Senioren Partij Maastricht wil graag weten hoe het college van B en W denkt over het geschetste probleem en hoe daarmee in de toekomst wordt omgegaan. ,,De Seniorenpartij juicht enerzijds particuliere initiatieven tot plaatsing van zonnepanelen toe (zeker gezien de duurzaamheidsdoelstellingen die zijn geformuleerd, red.), anderzijds moet ook worden gewaakt voor het belang van het in standhouden van het waardevolle bomenbestand in de gemeente”, aldus Steijns in zijn brief.

Beleidsregeling

De fractievoorzitter is onder meer benieuwd of de verantwoordelijk wethouder bereid is om een beleidsregeling ‘uitgangspunten bomen in relatie tot zonnepanelen’ uit te werken. Daarnaast wil hij weten in hoeverre bij nieuwbouwlocaties waar bomen zullen worden aangeplant al rekening wordt houden met de komst of juist de aanwezigheid van zonnepanelen. Ook wil hij graag dat de situatie op bestaande nieuwbouwlocaties in kart worden gebracht.

Helderheid

Volgens Steijns is meer helderheid hard nodig om bij een eventuele herinrichting van de openbare ruimte te kunnen bepalen of iemand belang heeft bij het verwijderen van bomen en het belang dat daarmee samenhangt.

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken