skip to Main Content

Seniorenpartij: idee gemeente om eenzaamheid aan te pakken hartverwarmend

Seniorenpartij: Idee Gemeente Om Eenzaamheid Aan Te Pakken Hartverwarmend

De Senioren Partij Maastricht heeft met instemming kennisgenomen van het voornemen van de gemeente Maastricht om met onmiddellijke ingang de aanpak van de eenzaamheid in Maastricht te intensiveren. ,,De Seniorenpartij gelooft in een sociale stad waar we elkaar omarmen. Vanuit de gedachte ‘ik zorg voor ’n ander, een ander zorgt voor mij’ zijn we voorstander om projecten te stimuleren waarmee de eenzaamheid van (oudere) mensen wordt aangepakt. We zijn dan ook erg blij dat dit college er serieus werk van maakt”, aldus fractievoorzitter John Steijns.

Ogen en oren open

De aanpak van de gemeente is erop gericht om zelf initiatieven te nemen en waar nodig organisaties en belangenverenigingen te helpen en te ondersteunen, maar vooral ook te stimuleren, onder meer door het verstrekken van subsidies. De gemeente doet een beroep op vrijwilligersorganisaties en professionele instanties als de wijkverpleging en de WMO-consulent, om de oren en ogen open te houden en aan de bel te trekken als er ergens sprake is van eenzaamheid.

Startbijeenkomst

Dat blijkt uit een brief die wethouder Mara de Graaf (SP, Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit) vandaag naar alle raadsleden heeft gestuurd. Aanleiding daarvoor is de Week ten Eenzaamheid die morgen (1 oktober) begint en duurt tot 8 oktober. In dat kader vindt morgen een startbijeenkomst plaats waar 45 Maastrichtse organisaties aan deelnemen. De bedoeling is dat tijdens de bijeenkomst informatie wordt uitgewisseld waarmee een eerste stap gezet wordt naar ‘een meer efficiënte en effectieve aanpak’ van eenzaamheid

Schokkende cijfers

Uit de Gezondheidsatlas van de GGZ Zuid-Limburg komt volgens de wethouder naar voren dat maar liefst 48 procent van de inwoners zich (sterk of enigszins) eenzaam voelt. Vooral alleenstaande ouders en mensen die gescheiden zijn ervaren sterkte gevoelens van eenzaamheid. Dat geldt ook voor veel ouderen.14 procent van de Maastrichtenaren geeft aan in ernstige mate eenzaam te zijn. Met een intensieve aanpak waarin iedereen alert en elkaar informeert hoopt de gemeente dit hoge percentage terug te dringen.

Extra eetmomenten

In het kader van de Week tegen Eenzaamheid worden in Maastricht extra ‘eetmomenten’ georganiseerd. Dit gebeurt door onder andere Athos, Tapijntuin in samenwerking met Stichting Met Je Hart, Mosae Zoerggroep, ‘t Heegeneerke, Hoeskamer Limmel, Huiskamer Daalhof, Koffie-inloop La Bellettsa, Buurtplatform Amby, Leger des Heils, LEF Team, Martinushuis en In de Roode Leeuw. ,,De oproep aan de vaste bezoekers van deze ‘eet-initiatieven’ om iemand mee te nemen die er nog nooit is geweest, sluit helemaal aan bij onze visie op eenzaamheid”, aldus John Steijns, die spreekt van een ‘hartverwarmende lokale aanpak’.

Foto: de Maastrichtse afdeling van Stichting Met Je Hart bracht afgelopen augustus met een aantal ouderen een bezoek aan ’t Preuvenemint

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken