skip to Main Content

Seniorenpartij: Kabinetsvoorstel milieuzones gaat voorbij aan Maastrichtse werkelijkheid

Seniorenpartij: Kabinetsvoorstel Milieuzones Gaat Voorbij Aan Maastrichtse Werkelijkheid

Het vorige week aangenomen kabinetsvoorstel met betrekking tot de harmonisatie van milieuzones in Nederland zet nauwelijks zoden aan de dijk en is voor wat Maastricht betreft volstrekt onvoldoende. Dat zegt fractievoorzitter John Steijns naar aanleiding van het voorstel, dat naar zowel de Eerste als de Tweede Kamer is gestuurd.

Twee manieren

Automobilisten die rijden op diesel kunnen volgens het voorstel vanaf 2020 op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone. Gemeenten die een milieuzone invoeren, kunnen dieselauto’s die op 1 januari 2020 ouder zijn dan 15 jaar, of ouder dan 20 jaar, in hun zone weigeren. Milieuzones blijven wel toegankelijk voor benzineauto’s. Daarnaast komt er een systeem van eenduidige bebording dat begrijpelijk is voor de automobilist. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Teleurgesteld

Volgens fractievoorzitter John Steijns heeft de Senioren Partij Maastricht met teleurstelling kennisgenomen van het kabinetsbesluit. ,,Wij staan als partij op het standpunt dat de invoering van een milieuzone geen doel op zichzelf moet zijn, maar een middel om de verkeersdruk op de kwetsbare binnenstad daadwerkelijk terug te dringen. Dat gemeenten gebruik moeten gaan maken van dezelfde bebording om verwarring bij de automobilist te voorkomen is prachtig, maar het leidt af van waar het allemaal om draait: minder auto’s in de binnenstad en minder schade als gevolg van schadelijke uitlaatgassen.”

Beperkte keuze

Daarbij komt nog eens dat gemeenten volgens het kabinetsvoorstel zelf mogen bepalen of zij een milieuzone invoeren, terwijl het aantal keuzes dat ze hebben in werkelijkheid vrij beperkt is, aldus Steijns. ,,Welke winst wordt behaald als niet de emissie van een voertuig als uitgangspunt geldt, maar het bouwjaar? Daarnaast beperkt de keuze voor gemeente zich tot het weren van dieselvoertuigen die 15 jaar of 20 jaar oud zijn. Daar kopen we weinig voor als mensen met auto’s die jonger zijn gewoon met hun auto naar de stad blijven komen.”

Blijvende verkeersdruk

Op 1 januari 2018 reden er In Nederland  8,4 miljoen personenauto’s op de weg, waarvan 16 procent diesels. Gemiddeld was een auto 17,5 jaar oud op het moment dat deze bij de sloop werd aangeboden. Steijns: ,,Zelfs een kind kan op basis van deze gegevens vaststellen dat het instellen van een milieuzone voor dieselvoertuigen van 20 jaar of ouder nauwelijks een positief effect heeft op het milieu, laat staan dat zo’n zone ook maar iets bijdraagt aan de leefbaarheid in de binnenstad. De verkeersdruk zal immers niet afnemen.”

Marginaal effect

Ook indien een keuze wordt gemaakt voor het weren van dieselvoertuigen van 15 jaar oud  zal het effect marginaal zijn, verwacht Steijns. ,,Als we onze mooie stad echt leefbaar willen houden, zal er meer moeten gebeuren. Een autoluwe binnenstad is wat de Senioren Partij Maastricht betreft de enige reële optie.”

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken