skip to Main Content

Seniorenpartij ontvangt veel klachten over zwerffietsen en fietswrakken

Seniorenpartij Ontvangt Veel Klachten Over Zwerffietsen En Fietswrakken

De fractie van de Senioren Partij Maastricht ontvangt regelmatig signalen van mensen die zich groen en geel ergeren aan het grote aantal fietsen dat wordt achtergelaten in wijken, terwijl ze technisch in orde zijn. Daarnaast hebben veel buurten en wijken buiten het stadcentrum te maken met fietswrakken die worden achtergelaten worden achtergelaten bij lantaarnpalen, bij bomen of in de groenvoorziening. ,,Fietsen met vaak technische mankementen, zoals bijvoorbeeld gebogen wielen, geen ketting of geen zadel”, constateren raadslid Halil Mermi en fractievoorzitter John Steijns in het brief aan het college.

Geen gehoor

De beide politici geven in hun brief aan dat ze begrepen hebben dat mensen die over de ‘weesfietsen’ klagen bij de gemeente geen gehoor vinden. Ze krijgen te horen dat het verwijderen van degelijke fietsen in buurten en wijken geen gemeentelijk beleid is en dat hun meldingen daarom niet in behandeling worden genomen.

Plicht om op te treden

Volgens Mermi en Steijns heeft de gemeente het met die opstelling volledig bij het verkeerde eind. De gemeente niet alleen de bevoegdheid om fietswrakken te verwijderen, maar zelfs de plicht om handhavend op te treden als mensen zich tot het meldpunt wenden met een klacht over illegaal gestalde fietswrakken, stellen ze. De oplossing voor het probleem ligt  volgens hen voor de hand: de gemeente zou een schroothandel opdracht kunnen geven om overlast gevende fietswakken te verwijderen. In hun brief vragen ze of de gemeente bereid is om over die suggestie na te denken.

Back To Top
×Close search
Zoeken