skip to Main Content

Seniorenpartij maakt zich sterk voor realisatie zorgbuurthuis

Seniorenpartij Maakt Zich Sterk Voor Realisatie Zorgbuurthuis

De Senioren Partij Maastricht vindt dat het college van B en W de komende jaren extra aandacht moet hebben voor de bouw van woningen waar zorgbehoevende ouderen de verzorging kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat schijft de fractie in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. In Maastricht zouden binnen de bouwambitie van 3500 woningen er 600 geschikt moeten zijn voor senioren.

Woonzorgopgave

In november 2020 hebben de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken (BZK) alle gemeenten in Nederland schriftelijk opgeroepen om uiterlijk medio 2021 de woonzorgopgave in kaart te brengen en vervolgens hierop een visie te ontwikkelen. De bewindslieden geven aan dat gezien het groeiend aantal kwetsbare ouderen passende woningen voor deze categorie van cruciaal belang zijn.

Voormalig zwembad

De opsteller van de brief aan het college, fractievoorzitter John Steijns, is het met beide ministers eens dat de bouw van woningen voor hulpbehoevende senioren prioriteit behoort te krijgen. Volgens hem is Maastricht al op de goede weg, getuige het nieuwbouwproject op de locatie van het voormalig zwembad Heer in Laan in den Drink, waar speciale zorgwoningen komen voor mensen met dementie.

Goede gezondheid

Steijns is benieuwd of het college inmiddels is begonnen met het in kaart brengen met een woonzorgopgave en vraagt zich af op welke termijn de gemeenteraad hier duidelijkheid over krijgt. ,,Als Senioren Partij Maastricht zijn we van mening dat zoveel mogelijk bewoners van Maastricht in goede gezondheid oud worden. Daarvoor is het van belang dat ze in hun eigen directe omgeving een voorzieningenstructuur hebben die langer zelfstandig wonen voor met name ouderen en kwetsbare groepen mogelijk maakt”, aldus Steijns in een toelichting op zijn brief.

Zorgbuurthuis

De Senioren Partij Maastricht is voorstander van een pilot waarbinnen een zogeheten zorgbuurthuis wordt ontwikkeld. ,,In Maastricht hebben we binnen zorgcomplexen weliswaar gemeenschappelijke ruimtes, maar die zijn uitsluitend toegankelijk voor bewoners. Een zorgbuurthuis is ruimer van opzet: het is toegankelijk voor zowel zelfstandig wonende ouderen als voor mensen die behoren tot de kwetsbare groepen in de betreffende wijk of buurt.”

Bijdrage Rijk

De SPM-fractievoorzitter wijst er in zijn brief op dat Den Haag volgend jaar 20 miljoen euro beschikbaar stelt voor de vorming van zorgbuurthuizen die passen in de voorzieningstructuur van langer zelfstandig wonende ouderen. Steijns oppert dat Maastricht er goed aan zou doen om Den Haag om een bijdrage te vragen.

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken