skip to Main Content

Seniorenpartij: Maastricht laat kans op rijkssubsidie verlopen

Seniorenpartij: Maastricht Laat Kans Op Rijkssubsidie Verlopen

De gemeente Maastricht heeft mogelijk een groot bedrag aan Rijkssubsidie misgelopen. Dat zegt SPM-burgerraadslid Math Courbois, die deze week daarover mondelinge vragen heeft gesteld.

Het misgelopen geld – het zou mogelijk om enkele tonnen kunnen gaan – was bedoeld voor een of meerdere projecten op het gebied van vrijwillige maatschappelijke diensttijd (MDT). Daarmee investeert het kabinet vanaf september 2019 in de talenten en inzet van jongeren die tegen een vrijwilligersvergoeding iets doen voor een ander. Dit is volgens het kabinet goed voor de samenleving, terwijl de jongeren in kwestie er ook beter van worden, bijvoorbeeld doordat zij ervaring opdoen, of zich alvast kunnen oriënteren op een toekomstige vervolgopleiding. Wellicht kan het bij hen interesse opwekken voor het werken in sectoren waar tekorten zijn, zoals techniek, zorg, onderwijs en veiligheid.

Concrete ideeën

Diverse gemeenten werden uitgenodigd om deel te nemen en projecten in te dienen, zo stelt Courbois. ,,Ook de gemeente Maastricht ontving een uitnodiging om samen met partners in het veld concrete ideeën te ontwikkelen. Het kabinet heeft hiervoor een budget om 5-7 projecten te honoreren, met een maximaal budget van 1 miljoen euro per samenwerkingsverband (consortium).”

Om voor een subsidiebedrag in aanmerking te komen, moest wel worden voldaan aan een aantal basisvoorwaarden, zeg maar spelregels, aldus het burgerraadslid. ,,Zo hebben wij als Seniorenpartij tot onze spijt vernomen dat er 13 februari van dit jaar een informatie bijeenkomst heeft plaatsgevonden waarvoor een verplichte deelname gold om in aanmerking te komen om projecten te mogen indienen. De Senioren Partij Maastricht heeft vernomen dat ambtenaar die namens de gemeente de bijeenkomst zou bijwonen was op de bewuste datum ziek. Er is geen actie ondernomen, terwijl als sinds 4 februari bekend was dat er iemand anders naar de bijeenkomst moest worden afgevaardigd. Die onzorgvuldigheid veroorzaakt grote teleurstelling bij de vrijwilligersorganisaties die flink aan de slag waren om projecten uit te werken. En dat in een tijd waarin van alle kanten noodgedwongen wordt bezuinigd op sociale projecten. Het verwerven van Rijkssubsidie is dan bij uitstek de kans om goede initiatieven te kunnen realiseren.”

Deelname veiligstellen

Volgens Courbois is op19 februari aan de stakeholders in het maatschappelijk veld bekendgemaakt dat de gemeente Maastricht – wegens ziekte – niet verder zal gaan met maatschappelijke diensttijd. Courbois: ,,Ons is daarover niets verteld. We hebben het toevallig ontdekt. Wethouder Mara de Graaf-van Haasen (SP, Welzijn) heeft inmiddels laten weten dat ze zal nagaan of een en ander nog te repareren valt en heeft toegezegd contact te zoeken met de betrokken organisaties. We hebben haar in ieder geval gevraagd om alsnog met prioriteit de deelname aan de maatschappelijke diensttijd te heroverwegen en alsnog actie onderneemt om deelname veilig te stellen.”

Back To Top
×Close search
Zoeken