skip to Main Content

Seniorenpartij: Maastricht moet nu al anticiperen op miljoenenverliezen

Seniorenpartij: Maastricht Moet Nu Al Anticiperen Op Miljoenenverliezen

De gemeente Maastricht moet als gevolg van de coronacrisis rekening houden met een extra financieel verlies dat in de miljoenen kan gaan lopen. Het is volgens de Senioren Partij Maastricht maar zeer de vraag of dat verlies aan middelen ook gecompenseerd wordt door het Rijk. ,,Als SPM-fractiehouden wij er dan ook rekening mee er dan ook rekening mee dat er een extra financieel punt van zorg op de loer ligt”, zegt fractievoorzitter John Steijns, die de zorgen van zijn fractie inmiddels heeft overgebracht aan wethouder John Aarts (VVD, Financiën).

Duidelijk signaal

De Seniorenpartij staat voor 100 procent achter het besluit van het college om sportverenigingen en aanverwante organisaties geen gebruikersvergoeding te laten betalen zolang de crisis voortduurt, aldus Steijns. ,,Desondanks bedraagt de inkomstenderving voor de gemeente alleen al door deze beslissing 225.000 euro per maand. Het is een eerste duidelijk signaal af dat de coronacrises ook financiële gevolgen meebrengt voor de gemeentekas.”

Bezuinigingen

Maastricht kan extra verliezen op dit moment eigenlijk helemaal niet gebruiken. De gemeente hikt – ook zonder de crisis – al een tijdje aan tegen een ingrijpende bezuinigingsoperatie (meer dan tien miljoen), waarbij pijnlijke keuzes onvermijdelijk zijn. ,,Voor de Seniorenpartij staat voorop dat burgers die aangewezen zijn op hulp en ondersteuning van de gemeente, deze moeten blijven krijgen”, vindt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Dat betekent dat straks andere posten extra kritisch tegen het licht moeten worden gehouden, wat onvermijdelijk grote gevolgen heeft voor het functioneren van de stad.”

Precariorechten

Steijns wijst erop dat er van verschillende kanten (veel) minder geld binnenkomt. ,,Denk bijvoorbeeld aan parkeergelden die de stad nu mis loopt, maar ook toeristenbelasting en leges of precariorechten die horecaondernemers normaal gesproken verschuldigd zijn voor het mogen uitzetten van hun terrassen. Ongetwijfeld zullen we ook geconfronteerd worden met een groter exploitatietekort van het Geusseltbad, en laten we ook het Theater aan het Vrijthof niet vergeten. Als dat straks weer open kan, mogen er waarschijnlijk voorlopig nog maar weinig toeschouwers in de grote zaal, nog afgezien van de vraag of voorstellingen überhaupt wel mogelijk zijn.””

GGD Zuid-Limburg

Volgens de SPM-fractievoorzitter kan het bijna niet anders of de huidige situatie heeft ook gevolgen voor de bijdrage aan een aantal gemeenschappelijke regelingen, zoals de GGD Zuid-Limburg, de Veiligheidsregio en Omnibuzz (vervoer op maat). ,,Een vraag die we ons nu al moeten stellen is welke kosten we kunnen verwachten als veel ambtenaren voor langere tijd gaan thuiswerken. We houden er als fractie er rekening mee dat, hoe langer maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, de gevolgen voor de gemeentekas des te groter zullen zijn”.

Realistisch

Dat gemeenten bij de landelijke overheid met de vraag om ook financieel te worden gecompenseerd is een prima initiatief., aldus Steijns. ,,Wij zijn echter realistisch. De financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet te becijferen, maar alleen al voor Maastricht zal het ongetwijfeld om miljoenen gaan.

Back To Top
×Close search
Zoeken