skip to Main Content

Seniorenpartij: Maastricht moet zich sterk maken voor een forse verhoging van het minimumloon

Seniorenpartij: Maastricht Moet Zich Sterk Maken Voor Een Forse Verhoging Van Het Minimumloon

Het Maastrichtse college van B en W moet er bij de landelijke overheid per brief op aandringen het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. Dat is een strekking van een motie die de Senioren Partij Maastricht samen met GroenLinks en de SP gaat indienen tijdens de volgende vergadering van de gemeenteraad. Inmiddels hebben de PvdA en Partij Veilig Maastricht laten weten zich bij het initiatief te willen aansluiten en de motie te steunen, aldus SPM-fractievoorzitter John Steijns.

Zorgplicht

Het al dan niet verhogen van het minimumloon is uiteraard geen gemeentelijke aangelegenheid. ,,Je zou dus kunnen zeggen: ‘waar bemoeien ze zich mee’”, aldus fractievoorzitter Steijns. ,,Maar als je wat verder kijkt zie je dat een verhoging van het minimumloon wel degelijk effecten voor de stad sorteert. Daarbij komt dat wij een zorgplicht hebben voor alle Maastrichtenaren en dat wij ons daarvoor moeten inzetten met alle middelen die we hebben.”

Druk uitoefenen

Als de motie wordt aangenomen, is Maastricht zeker niet de enige gemeente in Nederland die druk uitoefent op het kabinet. Gemeenten als Helmond, Valkenburg, Brunssum, Nijmegen, Arnhem, Utrecht en Den Haag gingen deze stad al voor.

Achtergebleven

Een bijstelling van het minimumloon (nu € 10,77 per uur bij een 36-urige werkweek voor iemand van 21 jaar en ouder) is vooral wenselijk omdat mensen met een minimaal salaris de afgelopen tijd op de arbeidsmarkt flink achter zijn gebleven. Steijns: ,,Iemand met het minimumloon in Nederland kan daar 20 procent minder van betalen dan pakweg 40 jaar geleden. Ons minimumloon is bovendien een heel stuk lager dan de Europese norm van 60 procent van het inkomen dat het vaakst verdiend wordt, namelijk maar 45 procent, met als gevolg dat het daaraan gekoppelde niveau van uitkeringen (onder andere bijstand) ook stevig achterblijft.”

Schuldhulpverlening

Dat het minimumloon zo laag is, heeft ook gevolgen voor het aantal mensen in Maastricht dat bijvoorbeeld door deeltijdfuncties of nulurencontracten onder het sociaal minimum blijft, aldus Steijns. ,,Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat er in steeds grotere mate een beroep gedaan wordt op de schuldhulpverlening. Verder zien we dat ook de gemeente Maastricht meer en meer gedwongen wordt om voorzieningen te treffen die mensen zelf niet meer kunnen bekostigen om nog maar te zwijgen over het aantal mensen dat gedwongen is een beroep te doen op een aanvullende bijstandsuitkering. Als gemeente zijn we dus rechtstreeks afhankelijk van het landelijk beleid. De toon van de brief waarvan wij vinden dat het college van B en W die moet schrijven, zou wat ons betreft dan ook moeten zijn: Den Haag, die iets aan het veel te lage minimumloon”

Back To Top
×Close search
Zoeken