skip to Main Content

Seniorenpartij: Maastricht op de juiste weg als het gaat om wegnemen grensbarrières

Seniorenpartij: Maastricht Op De Juiste Weg Als Het Gaat Om Wegnemen Grensbarrières

Het Maastrichtse college van B en W verdient alle lof als het gaat om het zoeken van oplossingen voor figuurlijke grensbarrières, zodat Nederlanders die dat willen gemakkelijker in België of Duitsland kunnen werken, waardoor Maastricht nóg aantrekkelijker wordt als woonplaats. Desondanks zijn er nog veel zaken waarvoor een praktische oplossing moet worden gevonden, maar het is aan Den Haag, Brussel en Berlijn om over de schaduw van hun bestuurlijke cultuur heen te stappen en de eigen wetgeving meer af te stemmen op de regelgeving van het ‘buurland’.

Atlas voor gemeenten

Tot die conclusie komt de Senioren Partij Maastricht na de beantwoording van schriftelijke vragen over de problemen waar veel mensen tegenaan lopen als ze aan de andere kant van de grens willen wonen of werken. Aanleiding voor de vragen was het verschijnen in mei van de zogeheten Atlas voor Gemeenten. Daarin werd gesteld dat grensregio’s gebaat zijn bij meer Europese samenwerking. Met name zuidelijke steden als Maastricht en Heerlen zouden flink profiteren als belemmeringen om over de grens te werken afnemen.

Den Haag is aan zet

Volgens de SPM kan het wonen en werken in een stad als Maastricht veel aantrekkelijker worden gemaakt als de figuurlijke grensbarrières zoveel mogelijk worden weggenomen. Het college van B en W deelt die opvatting, zo blijkt uit de antwoorden op de schriftelijke vragen. In de gemeentebegroting 2019 is vermindering van grensbarrières als beoogde prestatie opgenomen, maar om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten zullen de regeringen van Nederland, België en Duitsland in actie moeten komen, zo wordt duidelijk uit de brief. ,,De praktijk van alledag laat zien dat als Maastrichtenaren gaan werken in België of in bijvoorbeeld Lanaken gaan wonen, maar in Nederland blijven werken, dit ten koste gaat van hun AOW-opbouw”, aldus SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Voor elk jaar wordt 2,5% gekort. Het wegnemen van deze nationale blokkade zal dus vanuit Den Haag moeten worden geïnitieerd.”

Betere informatievoorziening

Desondanks is de Seniorenpartij van mening dat de inspanning vanuit het college om te komen tot een betere samenwerking over de landgrenzen alle lof verdient, aldus Steijns. ,,Dat er daadwerkelijk iets gebeurt blijkt alleen al uit de aanvragen die binnenkomen het Maastricht International Centre, een instantie van waaruit diensten worden verleent aan de grenswerker. Alleen al het versterken van de informatievoorziening heeft eraan bijgedragen dat het aantal ‘klantadviezen’ vorig jaar met maar liefst 50 procent gegroeid is, om precies te zijn van 1.084 in 2017 naar 1.630 in 2018. Met andere woorden: Maastricht ziet de voordelen, maar kan het niet alleen.”

Back To Top
×Close search
Zoeken