skip to Main Content

Seniorenpartij: Burger de dupe van reorganisatie bij VIA Limburg

Seniorenpartij: Burger De Dupe Van Reorganisatie Bij VIA Limburg

De Senioren Partij Maastricht is geschrokken van het besluit van uitgever Mediahuis Limburg (voorheen Mediagroep Limburg) om te stoppen met de huis-aan-huisverspreiding van het weekblad VIA Limburg. Het gaat onder meer om de editie Maastricht-Meerssen.

Koud op het dak

De partij vreest een nieuwe kaalslag in de lokale informatievoorziening en wil van het Maastrichtse college van B en W weten welke acties worden ondernomen om de burgers van Maastricht toch optimaal te informeren, zo blijkt uit een brief met schriftelijke vragen. ,,Het besluit bij het Mediahuis Limburg om vergaand te saneren is ons koud op het dak gevallen”, zegt fractievoorzitter John Steijns in een toelichting. ,,Voor zover wij kunnen nagaan is het besluit louter en alleen gebaseerd op bedrijfseconomische motieven. Wat ons vooral steekt is dat het krantenbedrijf gaat helemaal voorbij gaat aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Supermarkten

Mediahuis Limburg maakte gisteren via de eigen kanalen bekend dat VIA Limburg vanaf 1 januari 2020 wekelijks verschijnt als bijlage van dagblad De Limburger. Daarnaast is het blad vanaf die datum verkrijgbaar via een aantal supermarkten. ,,De Seniorenpartij Maastricht is van mening dat veel burgers verstoken zullen blijven van dit communicatiemiddel en dus geen kennisnemen van de gemeentelijke publicaties c.q. mededelingen”, aldus Steijns in zijn brief.

Advertentiecontract

Hij is benieuwd of de gemeente – als contractadverteerder – is geïnformeerd over de voorgenomen distributiewijziging. Daarnaast wil hij weten of het afgesloten contract Mediahuis Limburg de ruimte biedt om de distributie van het huis-aan-huisblad zo ingrijpend te wijzigen

Eigen newsroom

Volgens de Senioren Partij Maastricht is het wegvallen van informatiebronnen als VIA Maastricht funest voor de communicatie tussen gemeente en haar burgers. Ook verenigingen en andere organisaties zullen door beslissingen als deze hun activiteiten steeds moeilijker kenbaar kunnen maken, aldus Steijns in zijn brief. Dat gaat volgens hem ten koste van de betrokkenheid van burgers – met name ouderen – bij sociaal-culturele activiteiten. ,,Steeds minder burgers hebben een abonnement op de krant”, zegt Steijns. ,,Voor de Senioren Partij Maastricht is deze ontwikkeling mede aanleiding geweest om aan het begin van dit jaar een eigen nieuwskanaal in het leven te roepen. Als partij zouden wij graag zien dat de gemeente onderzoekt hoe de Maastrichtse burger optimaal geïnformeerd kan blijven, nu een goed gelezen en in onze ogen belangrijk medium in de nabije toekomst veel minder mensen zal bereiken. Ook de gemeente heeft immers belang bij een goede informatievoorziening.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken