skip to Main Content

Seniorenpartij: motie staand drinken op terras botst met fatsoensnormen

Seniorenpartij: Motie Staand Drinken Op Terras Botst Met Fatsoensnormen

De Senioren Partij Maastricht heeft weinig tot geen begrip voor het feit dat het in Maastricht binnenkort weer is toegestaan om bij horecagelegenheden staand te drinken op de stoep. De gemeenteraad nam deze week een motie van het CDA aan waarin het college wordt opgeroepen om een try-out van ruim één jaar in te lassen en vervolgens te kijken of het buiten staan met een glas bier of een pilsje in de hand nadelen oplevert voor de directe omgeving.

Mogelijke bijeffecten

De gemeenteraad is ernstig verdeeld de mogelijke bijeffecten van de try-out: de motie werd aangenomen met een kleine minderheid (19 ten 15). De tegenstanders vrezen onder meer dat door de motie vruchtbare overleggen over overlast door de horeca worden overruled. De Senioren Partij Maastricht heeft om die reden tegen de motie gestemd, samen met GroenLinks, PvdA, SP, 50PLUS en LPM.

Mosterd na de maaltijd

Maastricht is een gastvrije stad met een Bourgondisch karakter, vindt ook de Senioren Partij Maastricht. Desondanks is fractie van mening dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de invloed die staand drinken op het terras heeft op woon- en leefklimaat. ,,Achteraf constateren welke problemen het toestaan van staand drinken op een terras oplevert werkt als mosterd na de maaltijd”, verwoordt fractievoorzitter John Steijns zijn bezorgdheid ten aanzien van de aangenomen motie.

Akoestische aspecten

Zo maar een ‘try-out’ van ruim één inlassen jaar gaat volgens hem volledig voorbij aan omgevingsfactoren zoals het aantal woningen in de directe omgeving, de grootte en het type horecazaak en het aantal te verwachten terrasbezoekers. ,,En dan hebben we het nog niet over het aantal terrassen in de directe omgeving waar staand gedronken wordt en de akoestische aspecten die dat met zich meebrengt.

Zorgen over doorloopruimte

Een ander probleem waar volgens de Senioren Partij Maastricht te weinig aandacht voor is, is het aantal voetgangers. Dat aantal neemt volgens hem toe, waarmee ook de doorloopruimte bij terrassen een punt van aandacht is. Volgens Steijns is de kans groot dat door de tijdelijke opheffing van het verbod om staand te drinken in de openbare ruimte de doorloopruimte permanent bedreigd wordt. ,,Het mag duidelijk zijn dat bij staand  drinken op een terras zonder terrasmeubilair er geen sprake meer is van een  duidelijke zichtbare afbakening, redeneert hij. ,,Geen zichtbare afbakening kan zorgen voor onveilige (verkeer)situaties. Een vraag is dan ook gerechtvaardigd hoe je uitwaaiering voorkomt.”

Convenant in prullenbak

De Senioren Partij Maastricht is van mening dat inwoners, winkeliers en de horeca voortdurend met elkaar in gesprek moeten blijven om te zorgen voor een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. ,,Het overleg tussen bewoners en ondernemers in en rond de Koestraat, inclusief het convenant dat die gesprekken hebben opgeleverd, is daarvan een prima voorbeeld.  De Senioren Partij Maastricht hoopt dan ook dat deze afspraken niet in de prullenbak verdwijnen als gevolg van de aangenomen motie.”

Juridische problemen

Steijns sluit overigens niet uit dat de uitvoering van de motie zal leiden tot juridische problemen. ,,Als maatschappelijke partijen het ergens over eens worden en dat vastleggen in een convenant, moet de inhoud van zo’n ‘herenakkoord’ in zekere zin ook bindend zijn, in die zin dat partijen er zich aan houden. Anders kunnen we wel ophouden met het maken van goede afspraken.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken