skip to Main Content

SPM neemt het op voor door geluidsoverlast geplaagde bewoners De Heeg

SPM Neemt Het Op Voor Door Geluidsoverlast Geplaagde Bewoners De Heeg

Bewoners van het zuidelijke deel van de De Heeg dringen er bij de gemeente Maastricht op aan om eindelijk iets te doen aan de aanzienlijke overlast van de nabijgelegen A2 waar zij al jaren mee te maken hebben. Dat blijkt uit een brief met schriftelijke vragen van de fractie van de Senioren Partij Maastricht aan het college van B en W.

In kaart brengen

De SPM wil dat het college de wijkbewoners tegemoetkomt door de overlast in kaart te brengen en in samenspraak met Rijkswaterstaat maatregelen te nemen – bijvoorbeeld geluidsschermen of geluidsabsorberende materialen – waardoor de ervaren geluidsoverlast wordt teruggedrongen.

Hinderlijk

De inrichting van het parkgebied De Heeg-Zuid is begin jaren ’80 in samenspraak met de bewoners ontwikkeld met de nadruk op natuurbeleving en natuureducatie. Al sinds 1990 wordt vanuit de direct omwonenden – Holdaal, Bornedaal, Herendaal maar ook vanuit de Moesdaal en Trappendaal – de geluidsoverlast vanwege de A2 als zeer hinderlijk ervaren. ,,De aangebrachte natuurlijke begroeiing vormt weliswaar een visuele wal, maar er is geen sprake van geluidswerend effect”, aldus burgerraadslid Samantha Rodolf-Lejeune en fractievoorzitter John Steijns in hun brief.

Meer vrachtverkeer

Tijdens de bouw van de Koning Willem-Alexandertunnel – tussen 2011 en 2016 – is de overlast enigszins afgenomen om vervolgens na oplevering van de tunnel en het aanpassen van de maximumsnelheid weer toe te nemen, stellen de SPM-politici. ,,Het afgelopen jaar is ondanks de coronaproblematiek sprake van een groei van de verkeersintensiteit, met name vrachtverkeer.”

Aantasting woongenot

De geluidsoverlast heeft niet alleen nadelige gevolgen voor het recreëren, maar ook voor het woongenot, zo blijkt uit de brief. ,,Metingen verricht door Rijkswaterstaat geven aan dat de geluidsbelasting aan de gevels van de woningen uitkomt op 57 tot 60 dB. Deze geluidsoverlast heeft tot gevolg dat het woon- en leefklimaat zowel in als buiten de woningen in toenemende maten onder druk staat evenals het recreëren in het parkgebied De Heeg-Zuid.”

Ramen gesloten

Ook het verblijf in de tuin is voor de bewoners van de Herendaal, Holdaal, Moesdaal en Trappendaal vanwege het geluid vanaf de A2 nauwelijks een optie. Daar komt nog bij dat in deze tijd van corona ook het ventileren van hun woningen onder druk stat, eenvoudigweg omdat ze met het openen van de ramen de geluidsoverlast als het ware binnenhalen. In de zomer kunnen ze ‘s nachts vaak geen raam openzetten, omdat anders hun nachtrust wordt verstoord.

Fijne wandeling

,,Mensen moeten zich thuis voelen in de eigen buurt”, aldus burgerraadslid Samantha Rodolf-Lejeune. ,,Daarnaast hanteert de SPM het uitgangspunt dat er recreatiemogelijkheden moeten zijn. Het aangelegd parkgebied is voor veel mensen uit De Heeg – maar ook voor mensen van buiten de wijk – een gebied waar men een fijne wandeling in het groen kan maken.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken