skip to Main Content

Seniorenpartij: nieuwbouwprojecten goed voor leefbaarheid in Caberg en Wyckerpoort

Seniorenpartij: Nieuwbouwprojecten Goed Voor Leefbaarheid In Caberg En Wyckerpoort

De Senioren Partij Maastricht verwacht dat de leefbaarheid in de Maastrichtse wijken Caberg en Wyckerpoort een aanzienlijke impuls krijgt nu de Provincie Limburg middels een financiële injectie groen licht gegeven heeft voor enkele nieuwbouwplannen.

Betaalbaar

Het gaat om nieuwbouw in de vorm van sociale huurappartementen in combinatie met betaalbare huur- en koopappartementen. In Caberg-Zuidoost is inmiddels gestart met de sloop van 110 sterk verouderde woningen. Deze maken plaats voor een vijftigtal nieuwe senioren-, starters-, en eengezinswoningen.

‘Ik voel me thuis’

De SPM is verheugd over de verbetering van de leefbaarheid in beide Maastrichtse wijken die met de nieuwbouw in gang wordt gezet. ,,Na realisatie zullen de bewoners ongetwijfeld zeggen ‘ik voel me thuis in mijn buurt’”, aldus fractievoorzitter John Steijns. Hij verwacht dat het nieuwbouwproject met passende huisvesting voor ouderen én mensen met een smalle beurs in Caberg ten goede zullen komen aan de leefbaarheid in dit gedeelte van de wijk.

Groene buitenruimte

Ook het woningbouwplan in Wyckerpoort betekent een kwaliteitsimpuls als het gaat om leefbaarheid, aldus Steijns. ,,Mooi is dat hier ook gewerkt wordt aan het realiseren van een centrale groene buitenruimte, waar mensen kunnen wandelen, een praatje maken of kunnen recreëren.

Toekomstgedachte

De nieuwbouwplannen sluiten volgens de SPM-fractievoorzitter naadloos aan op de toekomstgedachte van de Seniorenpartij. ,,Niet voor niets hebben wij in het Stadsmanifest opgenomen dat de het belangrijk is dat achterstand op het gebied van levensloopbestendige woningen ingelopen wordt. De realisatie van seniorenwoningen in Caberg betekent een prima start voor dit stadsdeel. En de ontwikkeling in Wyckerpoort versnelt de realisatie van een verbinding van Wyckerpoort met Wittevrouwenveld. Zo vlak voor het nieuw jaar is dit geweldig nieuws.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken