skip to Main Content

Seniorenpartij: ouderen uitsluiten bij ‘nieuw normaal’ is onaanvaardbaar

Seniorenpartij: Ouderen Uitsluiten Bij ‘nieuw Normaal’ Is Onaanvaardbaar

De fractie van de Senioren Partij Maastricht is ‘onthutst’ over het feit dat in Nederland ‘kennelijk een manifest nodig is’ om binnen de Nederlandse samenleving de positie van ouderen te borgen. Zeker nu Nederland op weg is naar het ‘nieuwe normaal’ is het van belang dat oudere burgers zich niet achtergesteld voelen, aldus fractievoorzitter John Steijns.  ,,Nu we met z’n allen op het punt staan om uit de coronacrisis te geraken, moeten we zorgen dat we als samenleving de gelederen gesloten houden. ’Het nieuwe normaal’ heeft immers alleen maar kans van slagen als er sprake is van solidariteit. Wat de Seniorenpartij betreft mag niemand worden uitgesloten.”

Geen tweederangsburgers

KBO-PCOB, de grootste senioren-organisatie van Nederland, Omroep MAX en de ChristenUnie publiceerden deze week een dringend appèl om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken waarbij ouderen tweederangsburgers worden. De drie organisaties stellen in een manifest dat niemand in Nederland mag worden voorgetrokken, maar dat ook niemand dient te worden afgeschreven.

Huiveringwekkende berichten

Fractievoorzitter John Steijns onderschrijft de doelstellingen van de opstellers, maar hekelt het feit dat er ‘kennelijk een manifest voor nodig is’ om duidelijk te maken dat ouderen nog wel degelijk een rol hebben in de samenleving. ,,Ook ons bereiken helaas geluiden waarin doorklinkt dat ouderen een ‘blok aan het been van de samenleving’ zouden zijn. Dergelijke berichten vind ik huiveringwekkend.”

Te triest voor woorden

Steijns doelt me name op geluiden vanuit de Randstad, waaruit naar voren komt dat velen het een goede zaak zouden vinden om leeftijdsgrenzen in te stellen bij het heropenen van bijvoorbeeld de horeca. ,,Voor onze partij is zo’n ‘60-min-samenleving’ een onaanvaardbare gedachte. Het is te triest voor woorden dat kennelijk nodig is om door middel van een manifest een tegengeluid te laten horen.”

Steeds meer 50-plussers

De geluiden vanuit de Randstad roept bij de SPM-fractievoorzitter de vraag op waar het respect en de waardering voor ouderen blijft, zegt hij. ,,Binnen Maastricht wordt het aantal 50-plussers steeds groter. Bijna een derde van het aantal inwoners van Maastricht behoort hiertoe.  Binnen Maastricht hebben ‘de senioren’ nadrukkelijk hun eigen plaats en dat moet in de toekomst ook zo blijven.”

Ouderen versterken stad

Steijns wijst erop dat in de huidige tijd mensen pas naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaan als het echt niet meer anders kan. Tot dat moment is aangebroken, vervullen ze een waardevolle rol, vindt hij. ,,Als SPM zijn wij ervan overtuigd dat de combinatie van een grote populatie jongeren (voornamelijk studenten) en een groeiende groep ouderen Maastricht sterker maakt. Zeker als ouderen en jongeren hun kennis en vaardigheden inzetten voor elkaar. Van de kennis en ervaring van senioren kunnen jongeren alleen maar gebruik maken als ouderen in staat worden gesteld volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Als SPM verzetten wij ons dan ook krachtig tegen leeftijdsdiscriminatie van ouderen.

Oud voor jong en jong voor oud

In Maastricht zijn de gemeente samen met vertegenwoordigers van diverse branches voortvarend aan de slag gegaan om de nieuwe werkelijkheid op een zo prettige mogelijke manier mogelijk te maken, aldus Steijns. ,,Wij hebben er alle vertrouwen in dat het lukt om creatieve oplossingen te vinden die in het belang van alle Maastrichtse ondernemers en alle Maastrichtse burgers. Wat ons betreft dienst de wederopbouw in Maastricht dan ook zal worden opgepakt onder het motto: ‘oud voor jong en jong voor oud.’

 

Back To Top
×Close search
Zoeken