skip to Main Content

Seniorenpartij pleit voor harde aanpak vastgoedfraude en witwassen

Seniorenpartij Pleit Voor Harde Aanpak Vastgoedfraude En Witwassen

De Senioren Partij Maastricht wil dat de gemeente Maastricht vanaf volgend jaar structureel inzet op de aanpak van drugsoverlast en criminaliteit. In het bijzonder vraagt de partij aandacht voor ‘ondermijnende criminaliteit’, vormen van criminaliteit die de samenleving ontwrichten, hoewel ze meestal niet direct gericht tegen die samenleving zijn gericht. Te denken valt daarbij aan vastgoedfraude en witwassen. [Lees hier wat de politie verstaat onder ‘ondermijning’].

Doorpakken

Volgens fractievoorzitter John Steijns van de Senioren Partij Maastricht kunnen veel burgers zich geen beeld vormen bij het begrip ‘ondermijning’. Toch worden zij er in veel gevallen indirect door getroffen. Mede om die reden steunt de fractie van de SPM een voorstel om het bedrag van 250.000 euro dat dit jaar in de begroting is gereserveerd, ook de komende jaren in te zetten voor de bestrijding van dit soort criminaliteit. ,,De Seniorenpartij stemt in met het voorstel, immers wij moeten nu doorpakken”, aldus Steijns. Van het extra geld kunnen onder meer een extra juridisch medewerker en een informatiemakelaar worden aangesteld.

Verpaupering

Ondermijning wordt vaak gezien als strafrechtelijk probleem, maar het is ook een sociaal-maatschappelijk probleem, aldus de SPM-fractievoorzitter. ,,Het is de taak van de lokale overheid en de politiek om de samenleving weerbaarder te maken met ondermijnende activiteiten”, vindt hij. ,,De gevolgen van deze activiteiten worden steeds duidelijker waarneembaar. Waarden en normen in de samenleving vervagen als gevolg van ondermijnende activiteiten met gevolgen voor de sociale cohesie en ook een risico tot verpaupering.”

Zeepwinkels

Volgens Steijns komt ook het ondernemersklimaat erdoor onder druk te staan. ,,Denk hierbij aan vastgoedfraude en witwassen. Diverse branches, waaronder kappers, nagelstudio’s, belwinkels, zeepwinkels, worden steeds vaker in een adem hierbij genoemd. Daarnaast verschaft de onderwereld zich invloed door te dringen tot bijvoorbeeld sportverenigingen.”

Tijdens de raadsvergadering van 12 februari wordt een definitief besluit genomen.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken