skip to Main Content

Seniorenpartij roept op tot steun voor anti-eenzaamheidsproject De Heeg

Seniorenpartij Roept Op Tot Steun Voor Anti-eenzaamheidsproject De Heeg

Het bestuur van Buurtnetwerk Like de Heeg heeft een initiatief op poten gezet dat eenzaamheid in deze Maastrichtse wijk moet helpen voorkomen. De drie bestuursleden, Linda Slootmaekers (penningmeester), Rob Claesens (secretaris) en Dave Reneerkens (voorzitter), hebben zich laten inspireren door de zogeheten Lief en Leedaanpak, zoals die is ontwikkeld door het bewonersinitiatief Opzoomer Mee Rotterdam.

Enthousiast

Na een brainstormsessie van het Buurtnetwerk met het Veilige Buurtenteam over dit sociaal initiatief, waarbij bewoners van bijvoorbeeld een straat, een appartementencomplex of een pleintje worden aangespoord om zich af en toe te bekommeren om medebewoners werd een bezoek gebracht aan Rotterdam. Het doel was de werking van dit project in de praktijk te ervaren. De bestuursleden van Buurtnetwerk Like De Heeg waren van meet af enthousiast. Ze hebben het idee naar Maastricht gehaald en er zelfs een eigen logo voor ontworpen.

Luisterend oor

In de Lief en Leedaanpak staat de directe omgeving waarin men leeft centraal. Dat kan een straat zijn, het appartementencomplex of het pleintje waar men woont. Buren kijken naar elkaar om. Men kan op elkaar rekenen. Als het even niet goed gaat zorgt men onder elkaar dat niemand buiten de boot valt. Zo wordt extra aandacht geschonken aan zieke of eenzame buren. Een WhatsApp groep voor burenhulp, een burentelefoon of het organiseren van een wekelijks ontbijt voor ouderen zijn voorbeelden vanuit Rotterdam waardoor buurtbewoners zich nooit meer alleen voelen, in de wetenschap dat er altijd wel een buur klaarstaat voor een luisterend oor of om de helpende hand te bieden.

Draagvlak

De Senioren Partij Maastricht steunt het initiatief van harte. Fractievoorzitter John Steijns: ,,Onze fractie juicht dit soort ideeën van harte toe. Het gaat om een aanpak die is geïnitieerd vanuit de bewoners zelf, waar wij als politieke partij bij toeval op zijn gestuit. Het zou goed zijn als dit soort initiatieven ook kunnen rekenen op zo’n breed mogelijk draagvlak vanuit de gemeente, niet in de laatste plaats vanuit de politiek.”

Steun in de rug

In december zijn de eerste twee Lief en Leedstraten gelanceerd in De Heeg voor een try-out. Steijns: ,,Een goed voorbeeld van de sociale participatie die een dergelijk project teweeg brengt is het appartementencomplex Rozenstaete aan de Roserije. Middels een koffieochtend in de centrale hal leren bewoners zich beter kennen. Nieuwe bewoners worden met een bloemetje welkom geheten en ook bij ziekte geven beterschapskaarten een extra steuntje in de rug.”

Oogje in het zeil

Uitgangspunt van het initiatief is samen optrekken in de buurt, elkaar een oogje in het zeil houden en elkaar aandacht geven als dat nodig is. ,,Kortom: een goed voorbeeld vanuit bewoners dat hopelijk doet volgen. Mensen het gevoel geven dat ze erbij horen, zodat eenzaamheid tot het verleden hoort.”

Back To Top
×Close search
Zoeken