skip to Main Content

Seniorenpartij steunt motie over gratis Wmo-vervoer in daluren

Seniorenpartij Steunt Motie Over Gratis Wmo-vervoer In Daluren

De Senioren Partij Maastricht heeft deze week een motie van de SP gesteund waarin het college van B en W wordt gevraagd om bij het eerder toegezegde onderzoek naar gratis openbaar vervoer in de daluren (en de financiële consequenties daarvan) ook te kijken naar mogelijkheden voor gratis vervoer voor gebruikers van Omnibuzz. De motie kreeg dertig stemmen voor en vijf stemmen tegen en is dus met grote meerderheid aangenomen.

Wmo-vervoer

Omnibuzz is een organisatie die bij wijze van gemeenschappelijke regeling in opdracht van dertig Limburgse gemeenten de uitvoering van het Wmo-vervoer verzorgd.

Rol provincie

De Maastrichtse gemeenteraad verzocht het college eerder om in contact op te treden met de provincie om na te gaan of gratis openbaar vervoer in de daluren mogelijk is en de bevindingen van het onderzoek uiterlijk 1 oktober voor te leggen aan de gemeenteraad. Fractievoorzitter John Steijns: ,,De Senioren Partij Maastricht vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van het OV en zeker de doelgroepen die erop zijn aangewezen, zoals ouderen en kinderen. Als gratis OV in de daluren mogelijk blijkt te zijn dan moet dit ook gelden voor de gebruikers van Omnibuzz. Vandaar dat wij de motie van harte hebben ondersteund.”

Extra paragraaf

Het gewenste onderzoek wordt nu uitgebreid met een extra ‘paragraaf’ waarin de financiële consequenties worden beschreven van een situatie waarin mensen die zijn aangewezen op de Wmo door Omnibuzz worden bediend.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken