skip to Main Content

Seniorenpartij steunt motie tegen bouw megaloods in Limmel

Seniorenpartij Steunt Motie Tegen Bouw Megaloods In Limmel

Het college van B en W moet alles wat juridisch mogelijk is uit de kast halen om te voorkomen dat de geplande bouw van een megaloods op het Trega-terein in Limmel kan doorgaan. Dat staat in een motie die tijdens de gemeenteraadsvergadering van september zal worden ingediend. De opdracht aan het college heeft de steun van de Senioren Partij Maastricht.

Tien hectare

Eind juli werd bekend dat loodsenbouwer Rien Leeijen in Limmel tien hectare grond heeft aangekocht en een bouwvergunning heeft aangevraagd voor een enorme loods die is bestemd voor de overslag van goederen. En dat terwijl zowel de politiek als de bewoners van het gebied in de veronderstelling verkeerde dat er op korte termijn woningen zouden worden gebouwd.

Verkeersdruk

In de buurt leeft grote angst dat, als de plannen zouden doorgaan, de verkeersdrukte en de veiligheid in het gebied ernstig onder druk komen te staan. Dit omdat het bouwen en in gebruik nemen van een dergelijke ‘hub’ een enorme verkeer-aanzuigende werking heeft, ook voor verkeer dat eigenlijk een andere bestemming heeft. Daarnaast is volgens de indieners ‘een onwenselijk grote toestroom van vrachtverkeer te verwachten’ en zal ook de verkeersafwikkeling van en naar de A2 en de Noorderbrug een groot probleem kunnen worden, wat bovendien onacceptabele consequenties heeft voor milieu en de luchtkwaliteit voor de buurten aan weerszijde van de brug.

Eigen gewin

Volgens de motie heeft de huidige eigenaar van de grond in de gesprekken met Buurtnetwerk Limmel duidelijk laten blijken voor eigen gewin te gaan en geen boodschap heeft aan de plannen en het belang van de buurt. ,,Limmel een betere ontwikkeling dan deze mega-loods”, aldus de indieners. Ze wijzen erop dat de stad kampt met een groot woningtekort, dat op deze specifieke locatie deels opgelost kan worden.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken