skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht verontwaardigd over starre houding kabinet inzake jeugdzorg

Senioren Partij Maastricht Verontwaardigd Over Starre Houding Kabinet Inzake Jeugdzorg

De fractie van de Senioren Partij Maastricht is ‘boos en verontwaardigd’ over het feit dat het kabinet glashard weigert om extra geld voor de jeugdzorg uit te trekken, terwijl veel gemeenten op dit gebied het water aan de lippen staat. Dat zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns in reactie op het nieuws dat bestuurlijk overleg tussen de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk over de jeugdzorg niets heeft opgeleverd.

Onvoldoende middelen

Bijna alle gemeenten in Nederland kampen met een tekort op de jeugdzorg. Alles bij elkaar gaat het om een bedrag van 1,6 miljard. Ook Maastricht heeft onvoldoende middelen om de jeugdzorg naar behoren uit te voeren, hetgeen betekent dat elders in de begroting geld moet worden vrijgemaakt, wat weer ten koste gaat van andere belangrijke zaken.

Geen euro extra

Om kenbaar te maken hoe hoog de nood inmiddels is opgelopen hebben de gemeenten – inclusief Maastricht – via de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) de afgelopen week bij het kabinet aangeklopt met de vraag om in elk geval voor de jaren 2021 en 2022 wat meer geld te beschikking te stellen, zodat de tekorten enigszins kunnen worden opgevangen. ,,Het resultaat is ronduit teleurstellend”, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Het kabinet stelt geen euro beschikbaar. De boodschap vanuit Den Haag luidt kort en krachtig 0,00 euro, punt uit.”

Arbitragecommissie

Inmiddels heeft de VNG besloten om een volgende stap te zetten en een onafhankelijke arbitragecommissie om advies gevraagd. Deze commissie zal voor 1 mei een uitspraak doen over welke financiële compensatie nodig is en welke maatregelen binnen het jeugdhulpstelsel de kosten kunnen verminderen.

Nieuwe bezuinigingen

Volgens John Steijns biedt een arbitrage wellicht enig soelaas. Voor de halsstarrige houding van het kabinet heeft hij echter geen goed woord over. ,,Wij zijn boos en verontwaardigd. In feite wordt gezegd: gemeenten moeten de zorg leveren en ook de rekeningen hiervan betalen. Hoe ze dat doen? Dat zoeken ze maar uit! Een schandalige ontwikkeling, vooral ook omdat door de uit de hand gelopen kosten voor de jeugdzorg de financiële problemen voor gemeenten niet worden opgelost. Sterker nog: ze zullen alleen maar toenemen. Ook in Maastricht zullen we er rekening mee moeten houden dat we financieel nog meer in de problemen komen en dat er nog meer moet worden bezuinigd.”

Verontwaardiging

Volgens de SPM-fractievoorzitter is de nood in de stad op dit moment al hoog en beginnen burgers daar ook steeds meer van te merken. ,,We zien nu al dat de noodzakelijk genomen bezuinigingsmaatregelen – nu ze worden uitgevoerd – pijn doen en dat ze bij veel mensen verontwaardiging oproepen.”

Solidariteit voorop

De Senioren Partij Maastricht vindt dat de solidariteit in de Limburgse hoofdstad voorop moet blijven staan. ,,Ondanks de schandalige berichten uit Den Haag, moeten we als gemeente de toegankelijkheid voor zorg waarborgen, of het nu gaat om jeugdzorg of over de WMO. Zelfs al betekent dit laatste dat er nog meer bezuinigingen nodig zijn.”

Nieuw kabinet

Zelf heeft Steijns de moed nog niet opgegeven. Hij hoopt dat het nieuw te vormen kabinet het probleem wel inziet. ,,Er ligt een inspanningsverplichting om richting Den Haag niet stil te blijven zitten. Via de VNG zal zo snel als kan met het nieuwe kabinet gesproken moeten worden over het betaalbaar houden van de zorg.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken