skip to Main Content

Seniorenpartij: verplaats ‘opgesloten’ speeltoestellen De Heeg naar andere locatie

Seniorenpartij: Verplaats ‘opgesloten’ Speeltoestellen De Heeg Naar Andere Locatie

De fractie van de Senioren Partij Maastricht heeft de gemeente gevraagd of de speeltoestellen bij de voormalige basisscholen De Perroen en De Kring in De Heeg een andere plek kunnen krijgen. Nu het bestuur van beide scholen de gebouwen – in verband met een verhuizing – aan de gemeente heeft overgedragen, kunnen de schoolgaande jongeren in De Heeg geen gebruik meer maken van de desbetreffende toestellen, omdat de toegangshekken afgesloten zijn.

Ontmoetingsplek

Voorheen konden kinderen niet alleen tijdens de schooluren, maar ook ook na schooltijd gebruikmaken van de speeltoestellen, met name die bij de voormalige basisschool De Kring. Voor een groot aantal kinderen in de omgeving van De Kring was het hun favoriete recreatie- en ontmoetingsplek.

In verval

In een brief aan het college van B en W schrijven burgerraadslid Samantha Rodolf-Lejeune en fractievoorzitter John Steijns dat het hen is opgevallen dat bij het nieuwe integrale kindcentrum ZIEZO, waar beide scholen onderdeel van uitmaken, helemaal geen speeltoestellen staan. Volgens hen dreigen de toestellen op de terreinen die zijn afgesloten in verval te raken nu ze niet meer worden gebruikt. Dit terwijl ze goed te plaatsen zijn op andere bestaande speellocaties, aldus Rodolf-Lejeune en Steijns in hun brief, waarin ze het college verzoeken de mogelijkheid tot verplaatsing te onderzoeken.

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken