skip to Main Content

Seniorenpartij verwelkomt cultuurherstelfonds van eigen wethouder Jim Janssen

Seniorenpartij Verwelkomt Cultuurherstelfonds Van Eigen Wethouder Jim Janssen

De 73 amateurkunstverenigingen in Maastricht die een subsidierelatie hebben met de gemeente Maastricht, krijgen gezamenlijk een bedrag van ruim 228.000 euro extra aan subsidie. Dat schrijft wethouder Jim Janssen (Senioren Partij Maastricht, Cultuur) aan de gemeenteraad van Maastricht. In zijn brief schetst hij de stand van zaken in de huidige Maastricht cultuursector. Daarnaast zet hij uiteen hoe hij – samen met zijn ambtenaren – de door de coronacrisis zwaar getroffen sector er weer bovenop wil helpen. Met het oog daarop is het Herstelfonds Cultuur Maastricht in het leven geroepen.

30 procent extra

De verenigingen ontvangen allemaal eenmalig een percentage van 30 procent bovenop de boekjaarsubsidie die zij over 2021 zouden krijgen. Deze generieke ondersteuning is bedoeld voor het aanvullen van directe tekorten als gevolg van de coronacrisis. Verenigingen op het gebied van amateurkunst worden zo geholpen bij van hun activiteiten zodra de maatregelen dit weer toelaten. Mocht de eenmalige generale ondersteuning niet voldoende zijn voor een vereniging, dan kan deze organisatie zich bij de gemeente melden met een aanvraag voor een eventuele verdere ondersteuning, aldus wethouder Janssen.

Bemoedigend

SPM-fractievoorzitter John Steijns verwelkomt met de manier waarop zijn partijgenoot Jim Janssen van plan is het Maastrichtse culturele leven weer in het zadel te helpen. Dat daarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor amateurkunst in de breedste zijn van het woord noemt hij ‘bemoedigend’. ,,Doordat alle amateurverenigingen op het gebied van cultuur in aanmerking komen voor een vast percentage aan extra subsidie, worden zij niet opgezadeld met een nodeloos grote administratieve belasting en dat is wat ons betreft al helemaal een stap in de goede richting.”

Stille stad

Wethouder Janssen windt er in zijn brief geen doekjes om dat de coronamaatregelen zijn voor de culturele sector buitengewoon ingrijpend zijn. ,,De stad is letterlijk stil geworden en er klinkt geen harmonie, koorzang of theaterstuk meer in de zalen of op straat. De huidige crisis maakt eens te meer zichtbaar en voelbaar hoe belangrijk cultuur is voor een leefbare en saamhorige stad”, schrijft hij. ,,De cultuursector spant zich hard in om de schade te beperken, maar alle verenigingen, instellingen en makers lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Voor de meesten is omzetverlies en/of verlies van toegezegde bijdragen een realiteit. Dit zal onherroepelijk leiden tot problemen bij het opstarten van de activiteiten zodra de maatregelen dit weer toelaten. Dit Herstelfonds is daarmee onontbeerlijk en wordt dan ook zo snel en breed mogelijk ingezet.”

Coronaproof

Het grootste deel van het geld uit het Hertelfonds Cultuur Maastricht (bijna 972.000 euro) is bestemd voor professionele cultuurinstellingen in Maastricht die door het Rijk zijn aangemerkt als ‘landelijk belangrijk’. Zij krijgen al subsidie uit Den Haag maar kunnen daarop vanuit de gemeente Maastricht een aanvulling krijgen. Voor het coronaproof maken van locaties, kunnen zowel professionele gezelschappen als amateurverenigingen een aanvraag doen op basis van cofinanciering. Daarvoor is een bedrag van twee ton gereserveerd.

Back To Top
×Close search
Zoeken