skip to Main Content

Seniorenpartij voor onderzoek naar mogelijkheid gratis openbaar vervoer

Seniorenpartij Voor Onderzoek Naar Mogelijkheid Gratis Openbaar Vervoer

De Maastrichtse gemeenteraad wil een onderzoek naar de mogelijkheid voor gratis openbaar vervoer in de daluren. Een ruime meerderheid van de Maastrichtse gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gisteravond opgeroepen in contact te treden met de provincie Limburg om te bezien of een en ander haalbaar is. Een motie van de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij werd met ruime meerderheid (25 tegen 9) aangenomen.

Aansprekend

Ook de Senioren Partij Maastricht vindt gratis openbaar vervoer in de daluren een aansprekende gedachte, aldus SPM-raadslid Henny Willems. ,,Wij vinden dat iedereen gebruik moet kunnen maken van het OV, zeker de doelgroepen die erop zijn aangewezen, zoals ouderen en kinderen. Wij zijn dan ook van van mening dat de mogelijke maatschappelijke ‘winstpunten’ optimaal in het gevraagde onderzoek belicht moeten worden naast de eventuele financiële consequenties.

Betrokkenheid

Volgens de fractie van de SPM dient goed – en eventueel gratis – openbaar vervoer meerdere doelen. Het kan ertoe bijdragen dat met name ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast kan het een instrument zijn voor het in stand houden van de betrokkenheid van bijvoorbeeld mensen die in de buitenwijken van de stad wonen, aldus de fractie van de Senioren Partij Maastricht, die er in dit verband nog eens op wijst dat 16 procent van de inwoners van de stad in armoede leeft.

Ontmoediging

Gratis openbaar vervoer heeft daarnaast nog als voordeel dat het kan bijdragen aan het terugdringen van de automobiliteit in de binnenstad, simpelweg doordat mensen erdoor ontmoedigd worden om bijvoorbeeld op topdruktedagen in de auto te stappen voor en kort ritje naar het centrum.

WMO-vervoer

Volgens de SPM zou in het onderzoek ook de integratie van het WMO-vervoer met het reguliere OV, binnen de grenzen van het technisch en operationeel haalbare, punt van aandacht moeten zijn.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken