skip to Main Content

Seniorenpartij: voorlopig vasthouden aan afspraken in het tramdossier

Seniorenpartij: Voorlopig Vasthouden Aan Afspraken In Het Tramdossier

De Senioren Partij Maastricht vindt dat voorlopig niet mag worden getornd aan de afspraken die me de Vlaamse partners zijn gemaakt in het kader van het tramproject Hasselt-Maastricht. Leidt het project, op welke manier dan ook, tot meer kosten voor de stad Maastricht, dan zal een heroverweging moeten plaatsvinden. Dat is afgelopen weekend gebleken tijdens de algemene ledenvergadering, waar de directe achterban van de Seniorenpartij zich heeft mogen uitspreken over de te volgen koers in het ingewikkelde tramdossier.

Steun voor standpunt

,,De ledenvergadering heeft klip en klaar vastgesteld dat, zolang er geen belangrijke omstandigheden feitelijk veranderen en het huidige financiële aandeel (exclusief indexering) van de gemeente Maastricht niet wijzigt, de fractie gehouden is de gemaakte afspraken zoals vastgesteld in de kaderovereenkomst na te komen”, zegt fractievoorzitter John Steijns. Hij en de overige fractieleden ervaren de uitspraak van de ledenvergadering als steun voor het ingenomen standpunt van de fractie. maar tevens als een opdracht voor het geval zich belangrijke (financiële) wijzigingen voordoen.

Zorgelijke ontwikkeling

In april werd bekend dat het tramproject als gevolg van een gebrek aan concurrentie fors duurder dreigt uit te pakken. Volgens Belgische kranten gaat het mogelijk om een bedrag van 58 miljoen euro. Dit omdat er zowel voor de aanleg van de infrastructuur als voor de bouw van de trams is er maar één kandidaat is. Een zorgelijke ontwikkeling, reageerde de fractievoorzitter. ,,Dat er voor beide onderdelen van het project nog maar één gegadigde is, betekent in feite dat de marktpartij kan bepalen welk bedrag moet worden betaald voor de realisatie. Dat is een onwenselijke situatie.”

Procedures afwachten

De Senioren Partij Maastricht mag dan niet blij zijn met de blij zijn met de mogelijke nieuwe ontwikkelingen, vooralsnog maakt ze pas op de plaats. ,,Onze fractie volgt de ontwikkelingen in het dossier op de voet”, aldus Steijns. Er lopen in Belgisch Limburg nog een aantal procedures, waaronder de afwikkeling van de mer-procedure, enkele onteigeningsprocedures in Belgisch Limburg en de afronding van de haalbaarheidsstudie in opdracht van de stad Hasselt. Daarnaast zijn wij natuurlijk razend benieuwd naar de uitkomst van de aanbestedingsprocedures voor de infrastructuurwerken en de tramvoertuigen. Mochten de Belgische partners als gevolg van een van deze zaken om een extra bijdrage van Maastricht vragen, dan zullen we de zaak opnieuw moeten bekijken. Voorlopig ligt de bal op Belgisch grondgebied.”

Back To Top
×Close search
Zoeken