skip to Main Content

Seniorenpartij vraagt aandacht voor de kwetsbaarheid van fietsers in Maastricht

Seniorenpartij Vraagt Aandacht Voor De Kwetsbaarheid Van Fietsers In Maastricht

De Senioren Partij Maastricht vindt dat in het gemeentelijke Fietsplan waar op dit moment hard aan wordt gewerkt, ruimschoots aandacht dient te zijn voor het toenemend aantal ouderen in de stad dat zich per fiets verplaatst. Met name op rotondes waar verkeersdeelnemers elkaar tegenkomen – zoals het Emmaplein, het Sint Aannadal, het Tongerseplein en de rotonde aan de Groene Loper/Scharnerweg – worden fietsers niet altijd even goed gezien. Met name ouderen vormen volgens de SPM een kwetsbare groep.

Snelle fiets

De opkomst van de E-bike heeft er mede toe geleid dat ook in Maastricht het aantal mensen dat van dit vervoermiddel gebruikmaakt de afgelopen jaren sterk is gegroeid. ,,Je ziet tegenwoordig veel zestigers en zeventigers op zo’n snelle fiets klimmen”, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Op zichzelf natuurlijk prima, zolang hun veiligheid maar maximaal gegarandeerd is. Met als die hardrijdende fietsers is het wachten op de eerste ongelukken, zeker omdat automobilisten de snelheid van een E-bike vaak onvoldoende kunnen inschatten.”

Fietsverlichting

Steijns zegt zich overigens te realiseren dat ook ouderen zelf een verantwoordelijkheid hebben. ,,Zo zou ik iedereen – en dus niet alleen de ouderen – willen oproepen om te zorgen voor een deugdelijke fietsverlichting. De fiets is in onze stad voor jong en oud een belangrijk vervoermiddel. Belangrijk is – zeker in de wintertijd wanneer het langer donker is en er vaker sprake is van regenachtig weer – dat fietsers goed worden gezien door andere verkeerdeelnemers. Goede fietsverlichting is van groot belang. Daarnaast vinden we als Senioren Partij Maastricht dat de gemeente heel goed moet kijken of er mogelijkheden zijn om de pleinen in de stad veiliger te maken. Als partij hopen we echt dat het Fietsplan hiertoe een aanzet kan geven.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken