skip to Main Content

Seniorenpartij vraagt om duidelijkheid over toekomst buurthuizen  

Seniorenpartij Vraagt Om Duidelijkheid Over Toekomst Buurthuizen   

De Senioren Partij Maastricht maakt zich al vele jaren sterk voor een goede positie van de gemeenschapshuizen in de stad. De partij sluit zich dan ook van harte aan bij de doelstelling ‘Een kloppend hart in elke buurt’, waarmee de gemeente zich samen met partners inspant om laagdrempelige voorzieningen en ontmoetingsplekken ter beschikking te stellen, zoals huiskamers en buurthuizen.

Pilotonderzoek

,,In dat kader is het opmerkelijk dat er al geruime tijd geleden een pilotonderzoek is gestart naar de behoeftes die leven bij gebruikers van de gemeenschapshuizen in Heer (Aen de Wan) en Daalhof (het Atrium), maar dat degenen die in het onderzoek betrokken zijn nog altijd niets gehoord hebben over de uitwerkingen en toepassingen van de bevindingen van het onderzoek, terwijl dat op 14 november 2017 wel is toegezegd door toemalig wethouder Jack Geraerts”, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. Hij heeft zijn zorgen middels het stellen van nieuwe schriftelijke vragen kenbaar gemaakt bij het college.

Ondersteuningsregeling

Volgens Steijns onderschrijft iedereen de meerwaarde van de buurtfunctie van een gemeenschapshuis. ,,De nieuwe ondersteuningsregeling biedt hierbij volop kansen. Maar een belangrijke vraag die hier moet worden beantwoord is welke rol is weggelegd voor de gebruiker. Een goed periodiek overleg tussen het bestuur van een gemeenschapshuis en de gebruikers, dan wel toekomstige gebruikers, is dan ook een absolute must, simpelweg omdat zo’n overleg bijdraagt aan draagvlak en een sluitende exploitatie.”

Beweging in de zaak

De SPM-fractie hoopt dat ze door het stellen van schriftelijke vragen weer wat beweging in de zaak gekregen heeft. John Steijns: ,,Gemeenschapshuizen zijn onontbeerlijk voor een goede saamhorigheid in een buurt of wijk. Belangrijk is de vraag of het ook allemaal betaalbaar is en blijft. Gebruikers hebben er recht op om te weten waar ze in de toekomst rekening mee moeten houden.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken