skip to Main Content

Seniorenpartij vraagt PGB-houders alert te zijn op nieuwe wetgeving

Seniorenpartij Vraagt PGB-houders Alert Te Zijn Op Nieuwe Wetgeving

De Senioren Partij Maastricht maakt zich zorgen over de nieuwe, ingewikkelde regelgeving waarmee houders van een zogeheten Persoonsgebonden Budget (PGB) met ingang van 1 januari te maken krijgen, als de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht wordt. De kans dat met name PGB-houders die hun administratie niet hebben uitbesteed aan bijvoorbeeld een administratiekantoor door de nieuwe wetgeving het bos worden ingestuurd, is aanmerkelijk, aldus fractievoorzitter John Steijns.

Nauwelijks werkbaar

Hij vreest dat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) – die bedoeld is om flexibele arbeid relatief onaantrekkelijk te maken ten faveure van vaste banen – veel PGB-houders in verwarring brengt. ,,Voor veel directies van bedrijven is de WAB al nauwelijks werkbaar”, aldus Steijns. ,,Laat staan voor PGB-houders die niet in de gaten hebben dat zij de facto ook werkgever zijn. Persoonlijk denk ik dat er dat niet weinig zullen zijn.”

WMO-voorziening

Mensen die thuis wonen en (al dan niet gedeeltelijk) afhankelijk van zorg, kunnen daarvoor een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In Maastricht ligt het aantal mensen met een WMO-voorziening rond de 8.600. Een deel daarvan krijgt de zorg in natura. Zij worden bijvoorbeeld ondersteund door thuishulpen en/of verpleegkundigen van organisaties als Envida.

Pot met geld

Maastricht kent echter ook een aanzienlijk aantal mensen (waarschijnlijk ligt hun aantal rond de 2000) die hun zorg betalen uit een pot met geld die hun krachtens de WMO beschikbaar is gesteld. Zij hebben in de meeste gevallen bewust gekozen voor een persoonsgebonden budget, aldus John Steijns, in het dagelijks leven directeur van een administratiekantoor. Steijns: ,,Ze mensen regelen zelf de zorg, de begeleiding, de hulp en andere voorzieningen vanuit het toegekende budget. Omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van het PGB budget zullen ze zelf moeten controleren wat er per 1 januari 2020 gaat veranderen als gevolg van de  Wet arbeidsmarkt in balans.”

Administratiekantoor

Steijns adviseert PGB-houders die hun administratie hebben uitbesteed Is contact op te nemen met het kantoor waarbij ze zijn aangesloten om een aantal zaken te bekijken. ,,Bijvoorbeeld of alles in het contract of arbeidsovereenkomst goed geregeld is, of de arbeidstijden van de zorgverlener goed zijn afgesproken, maar ook of er duidelijke afspraken zijn met betrekking tot de opzegtermijn. Daarnaast moet worden vastgesteld of de lage of de hoge WW-premie van toepassing is en moet er duidelijkheid zijn hoe het zit met de zogeheten transitievergoeding die moet worden betaald als een zorgverlener op basis van bijvoorbeeld een nieuwe indicatie plotseling minder uren gaat draaien. Kortom allemaal aandachtspunten die in feite losstaan van de soort zorg die wordt geboden, maar wel aandachtspunten die financiële gevolgen kunnen hebben. En dan praat ik nog niet over eventuele boetes die wellicht worden opgelegd als een administratie om welke reden dan ook gebreken vertoont of niet helemaal compleet is.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken