skip to Main Content

Seniorenpartij: zo snel mogelijk beginnen met reconstructie Tongerseweg

Seniorenpartij: Zo Snel Mogelijk Beginnen Met Reconstructie Tongerseweg

De Senioren Partij Maastricht wil dat zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van een reconstructie van de Tongerseweg, de drukke doorgaande weg tussen het centrum van Maastricht en de Belgische gemeente Riemst. Volgens SPM-raadslid Henny Willems is het met name zaak dat het vrachtverkeer zo veel mogelijk wordt ingedamd, ten faveure van onder anderen fietsers en voetgangers.

Verontrustende signalen

De drukte op de Tongerseweg en de gevolgen die dat heeft voor onder bewoners is al vele jaren een heet hangijzer. Ook de Seniorenpartij krijgt geregeld verontrustende signalen dat mensen zich zorgen maken om hun veiligheid en die van hun kinderen. ,,De weg helemaal afsluiten voor vrachtverkeer is voor zover wij weten niet of nauwelijks mogelijk – je hebt bijvoorbeeld te maken met wetgeving van twee verschillende landen – maar we vinden het wel belangrijk dat wordt gekeken of het mogelijk is vrachtwagenchauffeurs te ontmoedigen van de weg gebruik te maken, bijvoorbeeld door het aanbrengen van voorzieningen die maken dat er af en toe flink moet worden afgeremd.”

Maastrichtse raad

De afgelopen week stond het onderwerp ‘herstructurering Tongerseweg’ opnieuw op de agenda van de Maastrichtse gemeenteraad. In 2017 haalde een voorstel om de Tongerseweg te reconstrueren het niet. Met name de wijze van reconstructie die werd voorgesteld, zorgde onvoldoende voor vermindering van het vrachtverkeer op deze weg. En dat was juist één van de pijnpunten. Om die reden werd het raadsvoorstel verworpen.

Groot voorstander

De Senioren Partij Maastricht is altijd groot voorstander geweest van een reconstructie. ,,Ons uitgangspunt is dat daarbij met name wordt gelet op het langzame verkeer”, aldus verkeerswoordvoerder Willems. ,,Met name fietsers en voetgangers krijgen wat ons betreft prioriteit. Als je dat op de juiste manier inkleedt, wordt het belastende vrachtverkeer als het goed is vanzelf ontmoedigd om van de weg gebruik te maken.”

Alternatieve route

Het is simpel, legt Willems uit. ,,Als een vrachtwagenchauffeur om de haverklap moet stoppen om tegenliggers voorrang te geven, of als hij geregeld vaart moet minderen bij bijvoorbeeld een bloembak, een verkeersdrempel of rotonde, zal hij waarschijnlijk vanzelf op zoek gaan naar een alternatieve route.”

Niet concreet genoeg

Het raadsvoorstel dat deze week in de Maastrichtse gemeenteraad aan de orde kwam leek deze weg te willen bewandelen, alleen werd dat wat de Senioren Partij Maastricht betreft niet concreet genoeg benoemd. Willems: ,,Gelukkig vond een aantal andere partijen dat ook. Samen met GroenLinks, de VVD, D66 en de SP hebben we een wijzigingsvoorstel een ingediend (een ‘amendement’ zoals dat met een moeilijk woord heet), waarbij vooral de nadruk ligt op een zodanige inrichting van de weg, dat eerst de voetganger, fietser en het openbaar vervoer ervan profiteert, vervolgens personenauto’s en pas als allerlaatste het overige verkeer.”

Meedenken bewoners

,,Belangrijk is overigens dat de bewoners van de Tongerseweg kunnen meedenken over deze reconstructie”, aldus Willems. ,,Daarnaast hechten wij eraan dat één jaar na het afronden van de reconstructie een evaluatie plaatsvindt. Daarbij moet gekekn worden naar zowel de reconstructieperiode als de ontstane verkeersstromen. Zo is het in een later stadium alsnog mogelijk om te bekijken of er verdergaande maatregelen ter ontmoediging van met name het transit vrachtverkeer noodzakelijk zijn. Is dat laatste het geval, dan zullen wij ons daar als Seniorenpartij uiteraard ook sterk voor maken.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken