skip to Main Content

SPM: neem burgers die criminele feiten melden in bescherming

SPM: Neem Burgers Die Criminele Feiten Melden In Bescherming

De Senioren Partij Maastricht krijgt signalen dat burgers en ondernemers die door criminelen onder druk worden gezet om hand- en spandiensten te verleden (bijvoorbeeld door het faciliteren van een hennepplantage), of getuige zijn van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, vaak geen melding durven doen bij de politie of andere instanties. Dit omdat ze bang zijn voor eventuele gevolgen.

Ondermijning

Dat blijkt uit een brief met schriftelijke vragen aan het Maastrichtse college van B en W. In de brief, die namens de Senioren Partij Maastricht is ondertekend door raadslid Henny Willems en burgerraadslid Samantha Rodolf-Lejeune, wordt de vraag gesteld in hoeverre zogeheten wijkgebonden buitengewoon opsporingsambtenaren een rol spelen bij het melden van ‘ondermijning’, en wat deze functionarissen eraan doen om eventuele druk van criminele organisaties op wijkbewoners te voorkomen.

Meerjarenprogramma

Hoewel de kwestie in een eerder stadium aan de orde is geweest tijdens de behandeling van het Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2019-2022, is de SPM met bepaalde vragen blijven zitten. Vandaar dat er nogmaals bij het college op wordt aangedrongen om duidelijkheid te verschaffen.

Angst en afpersing

,,Hoewel er nog geen onderzoek naar is gedaan, bestaat het vermoeden dat burgers/ondernemers die een melding te overwegen zich afvragen in hoeverre het melden henzelf of hun onderneming schade kan berokkenen”, aldus de SPM-fractie in een toelichting op de brief aan het college. ,,Ook speelt angst en de mogelijkheid van afpersing hierbij een rol. Criminelen weten immers maar al te snel uit welke hoek de wind waait.”

Kwetsbaarheid

De SPM pleit ervoor dat burgers/ondernemers die melding maken van een strafbaar feit van zowel de politie als de gemeente de zekerheid krijgen dat bij een onbedoelde faciliterende rol in een opsporingstraject hun kwetsbaarheid wordt afgeschermd.

 

Photo by Rick Proctor on Unsplash

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken