skip to Main Content

SPM bezorgd over kostenoverschrijdingen bij grote bouwprojecten

SPM Bezorgd Over Kostenoverschrijdingen Bij Grote Bouwprojecten

De Senioren Partij Maastricht maakt zich zorgen over de forse kostenoverschrijdingen bij grote bouw- en verbouwingsprojecten in Maastricht, waaronder de Boulodrome, sporthal de Geusselt en de upgrading van MECC Maastricht. Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders die de SPM vlak voor het weekend heeft ingediend. Het kan volgens de SPM niet zo zijn dat door kostenoverschrijdingen bijvoorbeeld het armoedebeleid en de open einderegeling met betrekking tot de WMO in gevaar komen. ,,Als Senioren Partij Maastricht zijn wij van mening dat in de toekomst projecten binnen het daarvoor beschikbaar gesteld budget gerealiseerd moeten worden”, zegt fractievoorzitter John Steijns in een toelichting.

Overspannen

Enkele weken geleden werd bekend dat de facelift van het beurs- en congrescentrum in de Maastrichtse wijk Randwyck zo’n 49 miljoen euro gaat kosten, 14 miljoen euro meer dan oorspronkelijk geraamd. Dat de prijs de pan uitrijst is volgens burgemeester en wethouders goeddeels toe te schrijven het feit dat de markt overspannen is. Aannemers hanteren zonder uitzondering prijzen die flink hoger liggen dan voorheen.

Aanbesteding

Bij de Europese aanbesteding voor MECC Maastricht bleken alle inschrijvers ruimschoots meer te vragen dan de 35 miljoen was in eerste instantie voor de verbouwing was gereserveerd. Ook bij de zogeheten Boulodrome en sporthal de Geusselt kwamen de bouwkosten uiteindelijk hoger uit dan het bedrag waarmee in het aanbestedingstraject tekening was gehouden.

Systematiek

Volgens de Senioren Partij Maastricht zit er, zeker in het geval van de kostenoverschrijding bij MECC Maastricht, niet veel anders op dan de verruiming van het budget te accepteren, mede gelet op het belang van dit beurscomplex voor de stad. ,,Het gaat ons voornamelijk om de systematiek die wordt toegepast bij het vaststellen van de budgetten”, aldus de fractievoorzitter.. ,,Wellicht is het zinvol om de systematiek in de toekomst te wijzigen, zodat de kosten beter in de hand kunnen worden gehouden.”

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken