skip to Main Content

SPM blij met verlenging collectieve ziektekostenverzekering voor minima

SPM Blij Met Verlenging Collectieve Ziektekostenverzekering Voor Minima

Het Maastrichtse college van B en W biedt burgers met een klein inkomen opnieuw de kans zich aan te sluiten bij de collectiviteitsovereenkomst met ziektekostenverzekeraar VGZ. Deze regeling, waarvan ook 15 andere Zuid-Limburgse gemeenten gebruikmaken, biedt mensen met een inkomen tot maximaal 150 procent van het sociaal minimum de kans om zich goed en voordelig te verzekeren tegen ziektekosten. Op dit moment maken 5.500 Maastrichtenaren gebruik van het collectieve contract dat nu loopt tot en met 31 december 2021.

Belangrijke stap

De Senioren Partij Maastricht is blij met het besluit. ,,Door opnieuw een collectieve ziektekostenverzekering voor minder draagkrachtige burgers af te sluiten, draagt de stad in belangrijke mate bij aan het bieden van goede en betaalbare zorg, met name aan een kwetsbare groep”, zegt fractievoorzitter John Steijns. ,,Het sluit helemaal aan bij een van onze motto’s: ‘ik zorg voor een ander, een ander zorgt voor mij.”

Marktonderzoek

Wethouder Jim Janssen (SPM, Armoedebeleid) is intussen gestart met een verkenning van de mogelijkheden voor de toekomst, dat wil zeggen: na afloop van het contract. Het doel van deze operatie is om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die er zijn, zodat mensen met een klein inkomen straks niet in de kou komen te staan.

Tijdig zicht op aanbod

De SPM juicht het toe dat de wethouder al in een vroeg stadium start met deze verkenning. Steijns: ,,De ene verzekeraar is de andere niet en dat geldt ook voor de pakketten die ze aanbieden. De samenstelling van die pakketten wil nog wel eens ongemerkt veranderen, zodat het goed is om tijdig zicht te hebben op het aanbod. Daarnaast is het natuurlijk prima dat ook wordt gekeken naar hoe andere gemeenten in ons land het hebben geregeld en of er wellicht alternatieven voorhanden zijn. Met maar liefst 18.800 verzekerden in 16 Zuid-Limburgse gemeenten is wat ons betreft een vroegtijdige verkenning gericht op de nabije toekomst alleszins gerechtvaardigd.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken