skip to Main Content

SPM-burgerraadslid: Inwoners De Heeg voelen zich niet gezien in kwestie winkelcentrum

SPM-burgerraadslid: Inwoners De Heeg Voelen Zich Niet Gezien In Kwestie Winkelcentrum

De Senioren Partij Maastricht wenst op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de toekomst van winkelcentrum Roserije en de ondergrondse parkeergarage op die plek. De toezegging dat de Maastrichtse wijk De Heeg een nieuw winkelcentrum krijgt, dateert al van 2017, maar tot op heden is er – afgezien van een aantal informatiebijeenkomsten waarin bewoners hun wensen kenbaar konden maken, vrijwel niets gebeurd, zo blijkt uit een brief van SPM-burgerraadslid Samantha Rodolf-Lejeune aan het college van B en W. Volgens haar is het van het allergrootste belang dat er snel een concreet plan op tafel komt.

Inclusieve stad

Uit de brief kan worden afgeleid dat de bewoners van De Heeg zich in de steek gelaten voelen. ,,In het bestuursakkoord 2018-2020 is beschreven dat een ontspannen stad ook een welkome, inclusieve stad is, waarin nadrukkelijk iedere inwoner door ons als Maastrichtenaar wordt gezien. De inwoners van De Heeg voelen zich echter niet gezien”, schrijft Rodolf-Lejeune, die in januari 2019 ook al aandrong op duidelijkheid.

Leefbare wijk

De Senioren Partij Maastricht is van mening dat elke wijk een leefbare wijk moet zijn, met een kloppend hart door een actief buurtnetwerk en met onder andere voorzieningen als winkels, sport- en recreatiemogelijkheden. ,,Het is hierbij van belang dat het voor iedere buurtbewoner, jong en oud, slecht ter been of zeer mobiel, mogelijk moet zijn om dicht in de buurt de benodigde faciliteiten te bezoeken”, schrijft het jonge burgerraadslid.

Enorme druk

De Senioren Partij Maastricht is bang dat van uitstel afstel komt. ,,Door het uitblijven om te van het komen tot concrete plannen neemt de kans af op een volwaardig winkelcentrum met alle benodigde faciliteiten. Zeker in een tijd dat de detailhandel onder enorme druk staat”, schrijft Rodolf-Lejeune in haar brief aan het college.

Leidersrol college

Uit recent onderzoek door Stec Groep is gebleken dat winkels op zoek gaan naar plekken waar het de moeite waard is om zich te vestigen, aldus Samantha Rodolf-Lejeune. ,,Een nieuwe drogisterij gaat zich niet in De Heeg vestigen op het moment dat reeds geïnvesteerd is in omliggende wijken”, aldus het burgerraadslid. Ze vindt dat het college van B en W de leidersrol moet pakken, nu de eigenaar van het winkelcentrum Kingfisher/Orange Capital maar niet van zich laat horen. Ook is ze van mening dat burgemeester en wethouders de inwoners van De Heeg dient te informeren.

Back To Top
×Close search
Zoeken