skip to Main Content

SPM: eenmalige uitbreiding van de 60-dagennorm voor Vrijthof prima zaak  

SPM: Eenmalige Uitbreiding Van De 60-dagennorm Voor Vrijthof Prima Zaak   

De Senioren Partij Maastricht is warm voorstander van een eenmalige verruiming van de zogeheten zestigdagennorm voor het Vrijthof. Deze verruiming houdt in dat het aantal dagen dat het Vrijthof in 2021 in gebruik is voor evenementen eenmalig wordt verhoogd van 60 naar 71 dagen. ,,Gezien het feit dat elke euro keihard nodig is om de ondernemers in Maastricht staande te houden, vinden wij het verdedigbaar – en zelfs niet meer dan logisch – dat we voor deze ene keer een uitzondering maken”, aldus SPM-raadslid Imgriet Habets.

Leed verlichten

Habets wijst erop dat corona, behalve voor veel menselijk leed, ook heeft gezorgd voor economische stilstand en achteruitgang in de stad, met name in de periode van 13 maart tot 1 juni. ,,Als toeristen-, horeca- en retailstad is Maastricht een zware slag toegebracht. Ook de culturele sector in deze stad heeft het zwaar te verduren gekregen en kampt nog steeds met grote problemen. Als raad moeten we doen wat we kunnen om al dit leed te verlichten. Een al te principiële houding ten aanzien van het Vrijthof is in deze tijd niet op zijn plaats.”

Zonnige zomer

Dat de omzetten flink achterbleven, heeft onder andere te maken met het feit dat het bezoek van buiten de stad vrijwel nihil was. ,,Ook onze Belgische buren bleven weg. Gelukkig hebben we qua weer een goede, zonnige zomer gehad, en doordat toeristen uit eigen land Maastricht alsnog wisten te vinden, is de zomerperiode economisch gezien niet tegengevallen.”

Tweede coronagolf

Nu staan we aan de vooravond van een tweede coronagolf. Habets: ,,Volgens sommige berekeningen zitten we er volop in. Ook dit keer treffen de genomen overheidsmaatregelen ter bestrijding van corona onze Maastrichtse horeca. Hoe groot de negatieve economische invloed van de tweede coronagolf is, is op dit moment nog niet geheel te overzien. Maar dát er negatieve gevolgen zijn de voor onze Maastrichtse economie, is meer dan duidelijk. Maastrichtse ondernemers maken zich grote zorgen. Het leed, de financiële onzekerheid en de onmacht is aan hun ogen af te lezen.”

Winkelleegstand

Volgens het SPM-raadslid is het bijna niet te voorkomen dat de coronacrisis negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Maastricht. ,,De kans op verdere vergroting van winkelleegstand is reëel. De malaise komt de leefbaarheid van onze stad niet ten goede.”

Economische spin-off

Een uitbreiding van de zestigdagennorm is alleen al te verdedigen als je kijkt naar de globale cijfers, aldus Habets. ,,De economische spin-off van de concerten van André Rieu op het Vrijthof ligt rond de 30 miljoen euro. Een uitbreiding in 2021 van het aantal reguliere concerten met 8 dagen zal zorgen voor substantiële een economische bedrijvigheid. En die is broodnodig, mede gezien het grote aantal gemiste culturele en economische activiteiten in 2020, waaronder de Rieu-concerten en het Preuvenemint in de zomer en Magisch Maastricht in de laatste maand van het jaar. Helemaal goed kunnen we de teruggang niet maken, maar we kunnen als politiek de pijn wél een klein beetje helpen verlichten.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken