skip to Main Content

SPM: eindelijk kan Maastricht doelgericht werk maken van armoedebestrijding

SPM: Eindelijk Kan Maastricht Doelgericht Werk Maken Van Armoedebestrijding

Het is een stuk dat kan rekenen op volledige steun van de Senioren Partij Maastricht: Het Aanvalsplan armoede en schuldhulpverlening 2020-2024 dat dinsdag 27 oktober door de Maastrichtse gemeenteraad moet worden vastgesteld. Voor Maastricht is het een belangrijk document. Het biedt de stad een eindelijk een duidelijk handvat om de armoede in Maastricht in 2030 onder het landelijk gemiddelde te krijgen.

Grote gevolgen

Een van de doelstellingen is verder om sociale uitsluiting en ongelijkheid te verminderen. Bijzondere aandacht komt er voor kinderen in achterstandsgezinnen. Het niet kunnen meedoen aan sport, muziekles of een schoolreisje, eenvoudigweg omdat ouders het niet kunnen betalen, kan grote gevolgen hebben voor kinderen gedurende de rest van hun leven.

Welvarende stad

Zeker voor een welvarende stad kent Maastricht relatief veel armoede: de gemeente telt bijna 8.000 huishoudens met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum.

Meer zelfredzaamheid

Het plan dat er nu ligt – en overigens brede politieke steun geniet – komt goed overeen met het Stadsmanifest van de Senioren Partij Maastricht, zeg maar de uitgangspunten van de partij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, constateert SPM-raadslid Imgriet Habets. ,,Het uitgewerkte beleidsplan richt zich helemaal op slimmere aanwendingen, waarbij de nadruk ligt op het versterken van preventie. Onder andere door te investeren in slimmere en innovatieve oplossingen voor mensen die in de schulden zitten, maar ook door het zelfredzamer maken van mensen die in armoede leven.”

Drempels verlagen

Habets wijst erop dat er ook in Maastricht verschillende regelingen zijn waarop een beroep kan worden gedaan: bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, de collectieve ziektekostenverzekering voor huishoudens, declaratieregelingen voor maatschappelijke participatie en schoolkosten en niet te vergeten kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Maar dergelijke regelingen kunnen alleen effectief zijn als drempels worden verlaagd en bureaucratie wordt vermeden.

50-gezinnen aanpak

Ook in de zogeheten de 50-gezinnen aanpak – waarbij vijftig Maastrichtse gezinnen intensief worden begeleid met als doel hen uit een spiraal van armoede en werkloosheid te halen – zit volgens SPM-raadslid Imgriet Habets een deel van de oplossing. ,,Die aanpak is gericht op zelfredzaamheid en werkt ontschottend. Generatiearmoede (in een arm gezin geboren zijn en dus relatief weinig kansen hebben, red.) zou hiermee kunnen worden beteugeld, omdat alles is gebaseerd op maatwerk.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken