skip to Main Content

SPM eist van politieke ambtsdragers Verklaring Omtrent het Gedrag

SPM Eist Van Politieke  Ambtsdragers Verklaring Omtrent Het Gedrag

Het bestuur van de Senioren Partij Maastricht (SPM) eist van iedereen die zich namens deze partij kandideert voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met een dergelijk document wordt de kans verkleind dat een aankomend (burger)raadslid een justitieel verleden heeft dat op gespannen voet kan staan met de politieke zuiverheid. De SPM is de eerste partij binnen de Maastrichtse politiek die een VOG verplicht stelt.

Verstandig besluit

Het SPM-partijbestuur zet bij voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen – die worden gehouden op 16 maart 2022 – zwaar in op het thema integriteit. Fractievoorzitter John Steijns spreekt van ‘een verstandig besluit’. ,,Het partijbestuur is terecht van mening dat de SPM als lokale partij medeverantwoordelijk is voor het bevorderen van integriteit onder politieke ambtsdragers, of het nu gaat om gemeenteraadsleden, burgerraadsleden of zelfs wethouders.”

Politiek gevaar

Steijns benadrukt dat er op dit moment geen enkele aanleiding is om te veronderstellen dat binnen of rondom de Senioren Partij Maastricht mensen actief zijn met criminele antecedenten die mogelijk een politiek gevaar opleveren. ,,Wel bereiken ons geluiden dat nogal wat gemeentes in Nederland te maken hebben met het gegeven dat mensen met een al dan niet recent justitieel verleden bezig zijn hun invloed binnen de politieke kaders en het openbaar bestuur te vergroten. Wij zouden zou niet durven stellen dat wat in andere gemeentes gebeurt in een stad als Maastricht absoluut is uitgesloten. Als lokale partij willen wij laten zien dat wij dit hoog opnemen. Het verplicht stellen van een VOG zien wij als bestuur een belangrijke eerste stap. Als we als politieke partijen in Maastricht op dit punt in staat zijn de gelederen te sluiten, winnen we een slag.”

Ondermijning

De Seniorenpartij heeft er de afgelopen jaren geen geheim van gemaakt dat ze het hoog tijd vindt dat de gemeente serieus werk maakt van het tegengaan van ‘ondermijnende criminaliteit’, vormen van criminaliteit die de samenleving ontwrichten, hoewel burgers daar niet altijd iets van merken. Te denken valt aan vastgoedfraude en witwassen, zaken waarmee de onderwereld haar invloed vergroot.

Kernwaarde

Het SPM-partijbestuur wil met het aanscherpen van de interne criteria ten aanzien van integriteit dan ook een duidelijk signaal afgeven. ,,Als partij zijn we van mening dat het bewustzijn rond integriteitsrisico’s permanent aanwezig dient te zijn, zowel bij de kandidaat-volksvertegenwoordigers, als binnen de partij zelf. Integer handelen is voor onze partij een kernwaarde.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken