skip to Main Content

SPM en Groep Gunther: kleine attentie voor de bodes op het stadhuis

SPM En Groep Gunther: Kleine Attentie Voor De Bodes Op Het Stadhuis

De Senioren Partij Maastricht wil iets aardigs doen voor de bodes op het stadhuis. Samen met oppositiepartij Groep Gunther – die een kleine blijk van waardering ook wel ziet zitten – dient ze deze week een motie in die moet leiden tot het besluit om vanuit het raadsbudget 1000 euro vrij te maken voor een kleine geste.

Koffie en thee

,,Wij als raadsleden kunnen ons werk als volksvertegenwoordigers alleen goed uitoefenen bij een goed werkende machine aangestuurd door de bodes van het gemeentehuis. Het serveren van de koffie en thee, het laten herinneren aan het tekenen van het aanwezigheidsschrift”, aldus de motie. Daarin wordt ook gewezen op het feit dat de bodes ervoor zorgen dat vergaderingen ordelijk verlopen. ,,Zeker bij een grote toestroom van burgers.”

Als laatste weg

De bodes gaan pas naar huis als de laatste raadsleden het pand verlaten hebben en de boel is opgeruimd, aldus John Gunther (Groep Gunther) en SPM-fractievoorzitter John Steijns.

In de vergetelheid

Een jaarlijkse attentie voor de bodes was ooit goed gebruik, aldus John Steijns in een toelichting op de voorgenomen motie. ,,In het verre verleden heeft de gemeenteraad altijd een blijk van waardering laten uitgaan naar onze bodes door middel van het beschikbaar stellen van een bedrag uit het raadsbudget. Door het veranderen van de werkwijze van de raad is deze gewoonte komen te vervallen of in de vergetelheid geraakt. Deze mensen staan het hele jaar door paraat voor de gemeenteraad en voor bezoekers. Wat extra tijd en moeite is voor hen geen probleem, dus een attentie is zeker

Back To Top
×Close search
Zoeken