skip to Main Content

SPM en PvdA voelen college aan de tand over sluiting La Bonbonnière

SPM En PvdA Voelen College Aan De Tand Over Sluiting La Bonbonnière

Binnen de culturele sector in Maastricht leven grote zorgen over de toekomst van de voormalige stadschouwburg La Bonbonnière. Dat blijkt uit een brief met schriftelijke vragen van SPM-raadsleden Imgriet Habets en Henny Willems en hun PvdA-collega Anita van Ham aan het college van B en W. Volgens de indieners zijn zij de afgelopen dagen via verschillende kanalen benaderd door mensen die bezorgd zijn over de toekomst van de Bonbonnière, nu exploitant Maison van den Boer per 1 augustus noodgedwongen met de exploitatie is gestopt, zoals Dagblad de Limburger vorige week berichtte.

Verantwoordelijkheid

Het stoppen met de exploitatie heeft voor een aantal organisaties/verenigingen gevolgen omdat zij ondanks gemaakte afspraken met de exploitant nu niet meer terecht kunnen in het gebouw. ,,De Senioren Partij Maastricht betreurt de stap van Maison van den Boer omdat juist de grotere exploitanten naast de horecaexploitatie ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid  had vanwege de aanwezigheid van faciliteiten voor uitvoeringen van met name traditionele verenigingen”, aldus SPM-fractievoorzitter John Steijns in een toelichting op de brief.

Parel voor de stad

,,(De Bonbonnière) is toch met recht een van onze parels van de stad”, aldus de drie Maastrichtse politici. ,,Een parel die je naar onze mening moet koesteren. Aangezien de exacte ins en outs voor ons op dit moment onduidelijk zijn, zouden we het liefst willen dat u ons op korte termijn over de Bonbonnière informeert.”

Informatiebijeenkomst

Habets, Willems en Van Ham pleiten voor een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) waarin de stand van zaken uit de doeken wordt gedaan en waarin eventueel ook aanvullende vragen kunnen worden gesteld. ,,We lezen immers van alles, maar naar de exacte ins en outs moeten we gissen.”

Out of the box

De drie raadsleden vragen zich bijvoorbeeld af ‘of de staat van onderhoud inderdaad debet is aan het feit dat uitbaters zo snel vertrekken?’ en of er bouwkundige beperkingen zijn die een hedendaagse horecaexploitatie in de weg staan. Daarnaast zijn ze benieuwd of het college van B en W eventueel bereid is om ook eens ‘out of the box’ na te denken over bestemmingen voor de Bonbonnière.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken