skip to Main Content

SPM-fractievoorzitter John Steijns: Onafhankelijkheid is onze grootste kracht

SPM-fractievoorzitter John Steijns: Onafhankelijkheid Is Onze Grootste Kracht

De Senioren Partij Maastricht (SPM) werkt aan een stad waar het goed samen wonen, werken en leven is voor alle inwoners, nu en in de toekomst, maar doet dat op een iets andere wijze dan de gevestigde landelijke partijen. Fractievoorzitter John Steijns licht dit gegeven toe aan de hand van drie vragen.

Op welke manier onderscheidt de Senioren Partij Maastricht zich in Maastricht?

De SPM is al circa 40 jaar een onafhankelijke lokale politieke partij, die haar handelen bepaalt op basis van uitsluitend lokale (Maastrichtse) omstandigheden en niet op basis van een landelijke partijlijn. Zo hebben wij maximale ruimte voor maatwerk op lokaal niveau in het belang van de Maastrichtse burger. Belangen op het gebied van zorg, leefbaarheid, veiligheid en werkgelegenheid.

Welke positie neemt de Senioren Partij Maastricht in binnen het stadsbestuur?

Vanaf 2010 maakt de SPM deel uit van de coalitie en draagt de partij bij aan een stabiel stadsbestuur. Als fractie werken wij ongebonden en onafhankelijk. Hierdoor is in de loop der jaren de een stevige vertrouwensband tussen burgers en de Senioren Partij Maastricht gegroeid. Wat onze leden bindt is dat ze het beste met Maastricht voor hebben en willen dat ook hun kinderen en kleinkinderen een goede toekomst tegemoet gaan. Wij laten ons niet gijzelen door het denken ‘wij tegen hun’ maar werken op basis van ‘wij voor hun’, met andere woorden ‘oud voor jong maar evenzeer jong voor oud’.

Wat maakt Maastricht?

De Senioren Partij Maastricht hecht veel waarde aan behoud van de Maastrichtse identiteit. Niet als onveranderlijk gegeven, maar als bindmiddel waarmee mensen die in Maastricht wonen, werken en studeren, zich graag identificeren. Deze raadsperiode wordt dan ook volop aandacht gegeven aan het bieden van zorg en perspectief, aan werk en innovatie, aan betrokkenheid veiligheid en duurzaamheid, en zeer zeker aan een financieel solide gemeente. De Senioren Partij Maastricht werkt aan een stad waar het goed samen wonen, werken en leven is voor alle inwoners, nu en in de toekomst. Dat vergt de gezamenlijke kracht en inzet van bewoners, bedrijven en overheden. Want Maastricht zijn we allemaal.

Back To Top
×Close search
Zoeken