skip to Main Content

Seniorenpartij vraagt aandacht voor kleine ondernemers Malpertuis

Seniorenpartij Vraagt Aandacht Voor Kleine Ondernemers Malpertuis

De Senioren Partij Maastricht is bezorgd over de toekomstige sociale cohesie in Malpertuis, nu de komende jaren een deel van deze Maastrichtse wijk vernieuwd wordt. De partij wil onder meer duidelijkheid hebben over de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de ingreep, zoals het mogelijk verdwijnen van Buurtbrök  ’t Plekske, een inloophuis voor wijkbewoners op het Malpertuisplein. Ook wil de SPM helderheid over de ‘maatschappelijke ondernemers’ die voor de wijk Malpertuis dreigen verloren te gaan, als de plannen onverkort worden doorgezet.

Geen nieuwe winkels

Woningstichting Woonpunt maakte deze week bekend dat het winkelcentrum van Malpertuis en de daarboven gelegen flatwoningen in 2021 zullen worden gesloopt. De plannen dateren al van 2005. Bijna veertien jaar later is eindelijk de kogel door de kerk aldus de woningcorporatie.

Binnen het herontwikkelingsplan is de realisatie voorzien van grondgebonden nieuwbouwwoningen en appartementen, grotendeels in de sociale huursector. Woonpunt heeft inmiddels laten weten dat de detailhandelsnota geen nieuwe winkels toestaat op deze locatie.

Bestemmingsplan

Om alles op een rijtje te krijgen heeft SPM-fractievoorzitter John Steijn schriftelijke vragen over de kwestie neergelegd bij het Maastricht college van burgemeester en wethouders. Steijns wil onder meer weten of het Maastrichtse stadsbestuur het eens is met de gedachte dat niet de detailhandelsnota maar het actuele bestemmingsplan leidend is voor het nieuwbouwplan Malpertuis.

Steijns wijst erop dat in het bestuursakkoord ‘Maastricht onbegrensd en ontspannen’ als doelstelling is opgenomen om samen met partners laagdrempelige voorzieningen en ontmoetingsplekken te faciliteren. ,,Wij zijn van mening dat wijken zoveel mogelijk levensloopbestendig dienen te zijn. Er dienen voldoende voorzieningen aanwezig te zijn om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden”, aldus de SPM-fractievoorzitter in zijn brief aan het college.

Ontmoetingspunten

De SPM is verder van mening dat het stadsbestuur een uiterste inspanning moet leveren om onder andere de bakker, de kapper, de dierenwinkel, de toko, de groente- en fruitzaak en het buurtcafé voor de wijk behouden dienen te blijven. Volgens Steijns zijn dergelijke buurtwinkels niet alleen plekken waar bewoners naartoe gaan voor hun dagelijkse boodschappen; het zijn evenzeer ontmoetingspunten die essentieel zijn voor een gezond sociaal leefklimaat in de wijk.

Lees hieronder het artikel RTV Limburg over de vragen van de Senioren Partij Maastricht:

Winkels en woningen Malpertuis tegen de vlakte

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken