skip to Main Content

SPM: protocollen aanscherpen na kwestie rond gevoelige woningdeal burgemeester

SPM: Protocollen Aanscherpen Na Kwestie Rond Gevoelige Woningdeal Burgemeester

De Senioren Partij Maastricht blijft het volste vertrouwen houden in de Maastrichtse burgemeester, maar vindt wel dat de gedragscodes voor openbaar bestuurders moeten worden geactualiseerd en aangescherpt. Dit om te voorkomen dat er misverstanden kunnen ontstaan wanneer bijvoorbeeld raadsleden en leden van het college van B en W als privé-persoon ‘zakendoen’ met ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente Maastricht een zakelijke betrekking onderhoudt.

In het nauw

Dat heeft SPM-fractievoorzitter John Steijns gisteren gezegd tijdens het raadsdebat over de aankoop van een woning van haar buurman, directeur van het politiek gevoelige Shared Service Center Zuid-Limburg (een gezamenlijk servicekantoor van de drie grootste gemeenten in Zuid-Limburg). De aankoop, die blijkens een recent onderzoeksrapport volkomen volgens de regels is verlopen, bracht de Maastrichtse burgemeester Annemarie-Penn te Strake de afgelopen maanden in het nauw.

Behoedzamer

Na een voor Maastrichtse begrippen ongebruikelijk kort en zakelijk raadsdebat rond het verschijnen van een onafhankelijk onderzoeksrapport over de gang van zaken, bleek gisteravond dat burgemeester kan blijven rekenen op de steun van vrijwel de voltallige gemeenteraad. De meeste partijen vonden wel dat Penn achteraf gezien wat behoedzamer had kunnen zijn en dat ze had moeten beseffen dat de aankoop mogelijk vragen zou opwerpen.

Soepel raadsdebat

Voor de Senioren Partij Maastricht is daarmee de kous af, blikt fractievoorzitter John Steijns terug op het soepel verlopen raadsdebat, waarin hijzelf meerdere keren aangaf dat zijn fractie volledig is gerustgesteld door de bevindingen van de onafhankelijk onderzoekers. ,,Zij hebben kunnen vaststellen dat er tot 15 februari 2018 geen sprake was van een gezagsverhouding of een functionele relatie tussen de burgemeester en de verkopende partij. Bovendien is het koopcontract al op 8 februari 2018 gesloten en is er geen sprake van een koop onder de marktwaarde. Belangenverstrengeling, of de schijn daarvan, kan volgens het rapport volledig worden uitgesloten. Dat stelt ons in alle opzichten gerust.”

Les voor de toekomst

Om onduidelijkheden in de toekomst te vermijden is de SPM voorstander van het aanscherpen en het actualiseren van de bestaande gedragscodes, aldus Steijns. ,,Maar datzelfde geldt voor de meeste andere partijen. Ook de burgemeester heeft gezegd dat het actualiseren van de codes zo snel mogelijk zal worden opgepakt. Ze heeft bovendien erkend dat ze meer openheid had moeten betrachten. Zoals we al eerder hebben gezegd is er voor de SPM geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit van deze burgemeester. Het recente onafhankelijke onderzoeksrapport heeft dat alleen nog maar versterkt. Wat ons betreft is de hele kwestie een les voor de toekomst.”

Back To Top
×Close search
Zoeken