skip to Main Content

SPM: kemphanen in ‘spionageaffaire’ dienen met elkaar in gesprek te gaan

SPM: Kemphanen In ‘spionageaffaire’ Dienen Met Elkaar In Gesprek Te Gaan

De ‘spionageaffaire’ die het Maastrichtse stadsbestuur op dit moment parten speelt, ‘voelt aan aan als een skiër die poortjes mist, buiten de piste raakt en vervolgens een lawine veroorzaakt met een vertrouwensbreuk als voornaamste slachtoffer’. Dat zegt fractievoorzitter John Steijns van de Senioren Partij Maastricht vooruitlopend op de extra raadsvergadering die vanavond over de kwestie wordt gehouden.

,,De beeldvorming die zich de laatste weken voor de buitenwereld heeft ontwikkeld, baart ons grote zorgen. De ontwikkeling is niet goed voor het imago van de stad, slecht voor zowel het stadsbestuur en de totale ambtelijke organisatie”, aldus Steijns. ,,Bovendien worden er mensen door beschadigd.”

Complex dossier

Volgens Steijns is de rol van de raad in deze kwestie vanuit zijn kaderstellende en controlerende rol taak beperkt. ,,Maar gemeenteraadsleden hebben ook een vertegenwoordigende rol als volksvertegenwoordiger.” Dat laatste is ook de reden waarom de Seniorenpartij het complexe dossier rond de spionageaffaire heeft opgepakt, aldus Steijns.

In eerste instantie kwam druppelsgewijs nieuws over het dossier naar buiten, aldus Steijns. ,,Maar al snel ontwikkelde de berichtgeving zich gelijk een eruptie.” Het feitenrelaas dat de raadsleden vlan voor het weekend kregen uitgereikt, heeft eraan bijgedragen dat de fractie van de Senioren Partij Maastricht zich een compleet heeft kunnen vormen, zo concludeert de fractievoorzitter.

Ruis op de lijn

De conceptnotulen waaruit naar voren kwam dat de Maastrichtse wethouder John Aarts zou hebben gezinspeeld op een mogelijk ontslag van enkele kritische ambtenaren, zijn een eigen leven gaan leiden met alle gevolgen van dien, aldus Steijns. ,,Het blijven gebruiken van een passage vanuit dit document heeft veel ruis op de lijn veroorzaakt, heeft voor onrust gezorgd en draagt niet bij aan het wederzijds vertrouwen, hetgeen wij betreuren!”

De fractie van de Senioren Partij Maastricht gaat ervan uit dat het integriteitsonderzoek zich heeft voltrokken overeenkomstig het protocol van de regeling integriteitsmeldingen. ,,De wijze waarop externe deskundigen te werk zijn gegaan is voor ons niet te beoordelen, maar wij gaan ervan uit dat dit is gebeurd binnen de daarvoor geldende regelgeving”, aldus Steijns. ,,De belevingssfeer van betrokkenen doet echter anders vermoeden.”

Morele verplichting

DE SPM-fractie is van mening dat, als er een gevoel is ontstaan dat gelijkwaardigheid en wederzijds respect onder spanning staat, dit alleen kan worden weggenomen door met elkaar in gesprek te gaan. ,,Dit is eigenlijk een morele verplichting voor alle betrokken partners binnen het overleg. Normalisatie van de verhoudingen dient het vertrekpunt ze zijn en niet het vasthouden aan confrontatie.”

Back To Top
×Close search
Zoeken