skip to Main Content

SPM maakt zich sterk voor behoud winkelvoorzieningen Pottenberg

SPM Maakt Zich Sterk Voor Behoud Winkelvoorzieningen Pottenberg

De Senioren Partij Maastricht is van mening dat de gemeente Maastricht er alles aan moet doen om de Maastrichtse wijk Pottenberg een levensloopbestendige wijk te laten zijn, ook na de voorgenomen sloop van het karakteristieke Poortgebouw in 2021. Dat blijkt uit een brief met schriftelijke vragen die de raadsleden John Steijns en Halil Mermi naar het college van B en W hebben gestuurd.

Felle reacties

De fractie is geschrokken van de felle reacties van winkeliers op het voornemen van woningstichting Woonpunt om het Poortgebouw tegen de vlakte te halen. Volgens de fractie zou de gemeente er alles aan moeten doen om de 14 winkels aan de onderkant van het gebouw voor de wijk te behouden. In de plannen zoals die er nu liggen, keren de winkels na de modernisering van de omgeving niet terug.

Kloppend hart

Volgens de Steijns en Mermi gaat het in alle gevallen om buurtgerichte winkels. Als die in 2021 zouden verdwijnen gaat dit ten koste van de leefbaarheid in de wijk, stellen ze in hun brief aan het college van B en W. ,,Als fractie zijn we  van mening dat elke buurt – dus ook de wijk Pottenberg – een kloppend hart moet hebben met voorzieningen zoals winkels en recreatiemogelijkheden”, laat fractievoorzitter John Steijns in een toelichting weten.

Levensloopbestendig

Zijn fractie is tevreden dat de nieuwbouwplannen van Woonpunt voorzien in de bouw van levensloopbestendige seniorenwoningen. ,,Maar indien winkels en sociale voorzieningen verdwijnen, dan verdwijnen ook sociale ontmoetingsplekken die een belangrijke bijdragen leveren aan het bestrijden van eenzaamheid”, stellen Steijns en Mermi. ,,Wij zijn van mening dat wijken zoveel mogelijk levensloopbestendig dienen te zijn. Met de bouw van seniorenwoningen wordt hierin voorzien voor Pottenberg, maar er dienen ook voorzieningen aanwezig te zijn om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.”

Alternatieven

In het ambitiedocument voor de modernisering van het gebied wordt aangegeven dat Pottenberg door samenhangende maatregelen op sociaal en ruimtelijk gebied weer een vitale en aantrekkelijke wijk moet worden. Het voornemen is om het karakter van Pottenberg (ooit landelijk gepresenteerd als voorbeeldwijk)  te behouden als een wijk waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Alleen al daarom zou de gemeente moeten aangeven welke alternatieven er kunnen worden geboden op sociaal-maatschappelijk gebied. Het gaat daarbij onder meer om de Buurtbrök (een sociale ontmoetingsplek waar mensen voor weinig geld een warme maaltijd kunnen krijgen) en de Fietsbank (waar mensen gratis een fiets kunnen krijgen).

 

Meer bij Dagblad De Limburger:

Winkeliers in Maastrichtse wijk Pottenberg verbijsterd: ‘Zonder ons wordt dit een gettowijk’

De vragen van John Steijns en Halil Mermi hebben al geleid tot een vervolgpublicatie in de krant:

‘Maastricht moet opkomen voor wijk Pottenberg’

Foto: Wikipedia/Pottenberg

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken