skip to Main Content

SPM zet in op meer cultuurparticipatie in wijken en buurten

SPM Zet In Op Meer Cultuurparticipatie In Wijken En Buurten

De Senioren Partij Maastricht kan zich helemaal vinden in de route die het stadsbestuur heeft ingezet om de cultuurparticipatie in de stad zo groot mogelijk te laten zijn. ,,Actief deelnemen aan culturele activiteiten zorgt voor verbinding en heeft een educatieve waarde. Het haalt mensen uit hun isolement en bovendien speelt het een belangrijke rol als vestigingsfactor voor nieuwe bewoners en ondernemers”, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Voor ons staat daarom voorop dat de cultuurparticipatie in met name de buurten en wijken verder wordt versterkt.”

Breed gedragen

Maastricht kan bogen een stevige culturele traditie onder alle lagen van de bevolking. Steijns: ,,Het rijkgeschakeerde cultuuraanbod in Maastricht wordt gedragen door zowel amateurs als professionals. Maastricht bruist doordat ‘oude’ en ‘nieuwe’ cultuur elkaar versterken.”

Stadsronde

Maastricht werkt hard aan een nieuwe Cultuurvisie. Daarin zal onder meer de nadruk worden gelegd op actieve cultuurparticipatie. Als voorbereiding daarop is de afgelopen week een stadsronde over het onderwerp gehouden. Daarvoor waren ook enkele deskundigen uit de culturele sector uitgenodigd, onder wie Fenna Van Hout (specialist van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), Romy Roelofsen (artist in residence bij het Theater aan het Vrijthof) en Hellen Hurkens (coördinator cultuureducatie bij Kumulus).

Eerste bouwsteen

,,Duidelijk is dat actieve cultuurparticipatie in Maastricht (en overigens in heel Nederland) volop in beweging is. Tijdens de raadsronde hebben we een aardig beeld gekregen van de laatste ontwikkelingen in de sector”, aldus John Steijns. ,,In de dialoog met de sprekers en de andere aanwezigen stonden drie vragen centraal: Hoe vergroten we de actieve cultuurparticipatie van hen die nog niet meedoen? Welke rol kunnen Maastrichtse cultuurinstellingen, verenigingen en overige organisaties hierin straks spelen? En op welke speerpunten in het cultuurparticipatiebeleid moet de gemeente (gelet op de trends en ontwikkelingen), vanaf 2020 inzetten? De opgedane kennis vormt een eerste bouwsteen voor de stads-brede consultatie die in de periode juni-september van dit jaar zal gaan plaatsvinden ter voorbereiding van de nieuwe cultuurvisie. Als Senioren Partij Maastricht proberen wij ons steentje bij te dragen door zoveel mogelijk mensen uit te dagen om zelf met ideeën te komen. De SPM heeft als uitgangspunt dat cultuur voor iedereen toegankelijk is.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken