skip to Main Content

SPM: Maastrichtse ondernemers dupe van foute vermelding in Handelsregister KvK

SPM: Maastrichtse Ondernemers Dupe Van Foute Vermelding In Handelsregister KvK

De Senioren Partij Maastricht krijgt ‘signalen’ dat een onbekend aantal Maastrichtse ondernemers in grote financiële problemen dreigt te komen door een administratieve fout in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dat blijkt uit een brief met schriftelijke vragen van SPM-raadslid Halil Mermi aan het college van B en W.

Bedrijfsactiviteit

Volgens Mermi – hij spreekt van ‘nijpende situaties’ – staan de betrokken ondernemers – geheel buiten hun schuld – geregistreerd met een onjuiste SBI-code, een code die bestaat uit vier of vijf cijfers. Uit een dergelijke code (SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling) kan gemakkelijk worden afgeleid wat de activiteit van een bedrijf is.

Steunmaatregelen

De gedupeerde Maastrichtse ondernemers zijn in het verleden met een foutieve SBI-code in het Handelsregister opgenomen. Het pijnlijke gevolg daarvan is dat ze op dit moment ten onrechte niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. ,,Dit terwijl er feitelijk gezien wel sprake is van een onderneming die er voor in aanmerking komt, als gekeken wordt naar de bedrijfsactiviteit in de praktijk”, aldus Halil Mermi in zijn brief.

Faillissement

Volgens het SPM-raadslid leidt het niet toekennen van coronasteun in bepaalde gevallen zelfs tot een mogelijk faillissement. En dat terwijl het gaat om een eenvoudige administratieve vergissing, die met een beetje goede wil gemakkelijk kan worden rechtgezet. Uit de brief van Mermi kan worden dat de fractie van de Senioren Partij Maastricht vindt dat de gemeente de betrokken ondernemers op zijn minst behulpzaam zou moeten zijn bij herstellen van de fout. Daarnaast is de SPM van mening dat de gemeente met de ondernemers zou moeten meedenken, zodat wel aanspraak kan worden gemaakt op een ondersteuningsregeling.

Toeslagenaffaire

Mermi trekt in zijn brief een parallel met de ‘toeslagenaffaire’, die heeft geleid tot het aftreden van het kabinet. Ook in die zaak hadden kleine foutjes vaak buitenproportionele gevolgen. ,,Een verkeerde SBI-code zo niet mogen leiden tot soortgelijke situaties”, aldus het raadslid.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken