skip to Main Content

Seniorenpartij: onwenselijk dat eigenaren van meerdere huizen sociale huurwoning bezetten

Seniorenpartij: Onwenselijk Dat Eigenaren Van Meerdere Huizen Sociale Huurwoning Bezetten

De Maastrichtse woningstichting Maasvallei verhuurt vijf sociale huurwoningen aan huurders die zelf in totaal maar liefst 18 woningen bezitten. De Senioren Partij Maastricht vindt dit een onwenselijke situatie en is van mening dat daar – desnoods met een wetswijziging – een einde aan moet komen. ,,Huizen van woningcorporaties zijn niet bedoeld voor mensen die zelf meerdere koopwoningen bezitten”, stellen de SPM-fractieleden Henny Willems (raadslid) en Ria Makatita-Hendrix (burgerraadslid) in een brief met schriftelijke vragen aan het college van B en W.

Formeel lastig

Uit de brief komt naar voren dat beide SPM-politici beseffen dat het college formeel weinig middelen in handen heeft om de situatie te veranderen. Niettemin vragen ze burgemeester en wethouders om alles wat wél in hun macht ligt te doen om te voorkomen dat mensen die meerdere koopwoningen bezitten tegelijkertijd een sociale huurwoning kunnen huren.

Smalle beurs

Op 26 januari wijdde NRC Handelsblad een groot artikel aan het feit dat er in Nederland duizenden mensen met een smalle beurs op de wachtlijst staan voor een corporatiewoning. Tegelijkertijd bewonen honderden mensen met meerdere huizen in hun bezit een goedkope corporatiewoning. In totaal gaat het om zeker 1055 mensen. Samen bezitten ze 3344 huizen.

Maasvallei

Uit een kaart bij het NRC-artikel blijkt dat alleen al in Maastricht acht corporatiebewoners in totaal 25 huizen in hun bezit hebben. Volgens Henny Willems en Ria Makatita-Hendrix staan 5 van hen als huurden ingeschreven bij Maasvallei. Zij vragen het college om na te gaan of ook andere woningcorporaties in Maastricht huurders hebben die meerdere koopwoningen bezitten.

Groot tekort

Corporaties verhuren woningen aan mensen met een laag inkomen, die niet in staat zijn hoge huren te betalen of een woning te kopen. ,,Nederland kent helaas een groot tekort aan zowel sociale- als middenhuurwoningen, met als gevolg dat veel mensen geen passende, betaalbare woning kunnen vinden en noodgedwongen bij hun ouders of op een kamer moeten blijven wonen, aldus Willems en Makatita-Hendrix.

Geen vermogenstoets

Uit het NRC–artikel waarnaar Willems en Makatita-Hendrix verwijzen blijkt dat woningcorporaties het probleem onderkennen, maar dat zelfs zij er moeilijk iets aan kunnen doen. Bij het toewijzen van woningen mogen ze wel naar het inkomen van de toekomstige huurder kijken, maar niet naar diens vermogen. En zelfs al zouden de corporaties dit inzicht wel hebben, kunnen zij er geen consequenties aan verbinden. Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, pleit daarom voor een wetswijziging.

Actie richting Den Haag

Volgens Henny Willems en Ria Makatita-Hendrix zeggen alle woningcorporaties graag meer mogelijkheden te krijgen om huurders te toetsen op inkomen én vermogen, zodat zij de woningen verhuren aan mensen die daar vanwege de hoogte van hun inkomen voor in aanmerking komen. Ze vragen het college om samen met de woningcorporaties en Aedes actie te ondernemen richting Den Haag.

Back To Top
×Close search
Zoeken