skip to Main Content

SPM: oog houden voor goede balans in buurten als het gaat om studenten

SPM: Oog Houden Voor Goede Balans In Buurten Als Het Gaat Om Studenten

De Senioren Partij Maastricht is gisteravond akkoord gegaan met een raadsvoorstel (aangenomen met 22 stemmen voor en 10 tegen) om een impuls te geven aan het ontwikkelen van meer kwalitatieve huisvesting voor studenten. Het moet daarbij gaan om woningen die voor studenten betaalbaar zijn. ,,Als partij zijn wij van mening dat Maastricht een gastvrije stad voor studenten moet zijn. Bij deze gastvrije stad hoort ook een kwalitatieve goede huisvesting voor onze studenten”, aldus Jos Boelen, die namens de SPM het woord voert als het gaat om zaken met betrekking tot studenten.

Campusachtig

In het voorstel ligt de nadruk op grootschalige, campusachtige, huisvesting. ,,Betaalbaarheid is een centraal thema”, aldus Boelen. ,,Aandacht is en blijft wel nodig voor een goede balans in de buurten. Samen moeten we in buurten kunnen wonen, werken en leven.”

Herbestemmen

Met het oog op dit laatste is de Senioren Partij Maastricht van mening dat niet mag worden getornd aan het jaarlijkse totale quotum (maximaal 120 woningen) voor splitsen, omzetten en de mogelijkheden voor kleinschalige herbestemming ongewijzigd te laten. ,,Tevens vinden wij dat onbenutte quota van een jaar ook niet toegevoegd dienen te worden aan de quota voor een later jaar. Het actief stimuleren van herbestemmen van gebouwen en locaties verdient onze voorkeur”, aldus Boelen. Het raadslid wees er in zijn bijdrage op dat een goede monitoring van de ontwikkeling van de studentenhuisvesting noodzakelijk is om tijdig te kunnen anticiperen op onverwachte ontwikkelingen. Hij drong er bij het college op aan om de resultaten van deze monitoring tenminste eenmaal per jaar met de raad te delen.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken