skip to Main Content

SPM opgelucht: nieuwbouw Integraal Kindcentrum ZieZo De Heeg gaat door

SPM Opgelucht: Nieuwbouw Integraal Kindcentrum ZieZo De Heeg Gaat Door

ZieZo, de schop kan de grond in! De basisscholen OBS De Kring en OBS De Perroen in De Heeg gaan samen met kinderopvang MIK het IKC ZieZo vormen. Gedrieën zullen ze onderdak vinden in de nieuwbouw aan de Borghaag.

Het project heeft even aan een zijden draadje gehangen. Nadat het schoolbestuur van de onderwijsstichting Kom Leren –als bouwheer – de aanbesteding voor de nieuwbouw van Integraal Kindercentrum ZieZo had afgerond bleek dat de kosten zo’n 1 miljoen hoger waren dan het beschikbare budget.

Donkere wolken

Binnen de raming van het oorspronkelijk bedrag – opgesteld in 2016 – werd de grote prijsstijging in de bouwsector niet doorberekend. Door deze ontwikkeling dreigde donkere wolken voor de nieuwbouw indien de gunning vanwege het financiële tekort niet kon worden afgerond.

Met het unanieme besluit van de gemeenteraad afgelopen dinsdag, om het budget voor de nieuwbouw met 1,1 miljoen te verhogen naar 6,7 miljoen, is dat allemaal voorkomen.

Van harte gesteund

Tot grote opluchting van de Senioren Partij Maastricht. ,,Met dit besluit wordt de realisatie van een kwalitatieve, toekomstbestendige onderwijsvoorziening voor Maastricht Zuidoost gerealiseerd”, reageert fractievoorzitter John Steijns op het besluit dat vanuit zijn fractie van harte werd ondersteund. ,,Door de snelle besluitvorming van de raad is het mogelijk om nog voor het schooljaar 2020-2021 de nieuwbouw te realiseren, zodat de deuren bij de start van het schooljaar dan ook daadwerkelijk kunnen opengaan.”

Back To Top
×Close search
Zoeken